6 listopada 2018 r. Rada UE usunęła Namibię z unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy podatkowej. Tym samym liczba jurysdykcji w wykazie zmniejszyła się do pięciu. Są to: Samoa Amerykańskie, Guam, Samoa, Trynidad i Tobago oraz Wyspy Dziewicze USA. Natomiast, co pozytywne, 65 jurysdykcji aktywnie współpracuje teraz z UE, wdrażając standardy dobrego zarządzania podatkowego.

   Unijny wykaz pomaga zapobiegać unikaniu podatków przez firmy oraz propagować dobre zarządzanie podatkowe na świecie. Powstał w grudniu 2017 r.
   Wykaz widnieje w załączniku I do konkluzji Rady z grudnia 2017 r.
   Namibia podjęła wystarczające zobowiązania na wysokim szczeblu politycznym, by uwzględnić zastrzeżenia UE. W rezultacie została przesunięta z załącznika I towarzyszącego konkluzjom do załącznika II wymieniającego jurysdykcje, które współpracują z UE, by zreformować swoją politykę podatkową. Realizacja zobowiązań będzie dokładnie monitorowana w Radzie przez grupę roboczą odpowiedzialną za tworzenie wykazu (Grupę ds. Kodeksu Postępowania).
   Decyzję przyjęła – bez przeprowadzania dyskusji – Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych.
   Wykaz jest weryfikowany co najmniej raz do roku, ale Grupa ds. Kodeksu Postępowania może zalecić aktualizację w dowolnej chwili.
Za: RUE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.