Państwo włoskie musi odzyskać podatek od nieruchomości niezapłacony przez Kościół katolicki – orzekł 6 listopada br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, uchylając w ten sposób decyzję Komisji Europejskiej i własne orzeczenie z 2016 roku.

   Zarówno Komisja Europejska w 2012 roku, jak i TSUE cztery lata później motywowały swe decyzje "trudnościami organizacyjnymi" w odzyskaniu podatku od nieruchomości od podmiotów niekomercyjnych takich jak kościelne szkoły, kliniki i hotele.
   Uchylając tamto orzeczenie, sędziowie TSUE orzekli we wtorek, że okoliczności te stanowią jedynie "wewnętrzne trudności" we Włoszech.
   Trybunał przyjął odwołanie złożone przez szkołę podstawową w Rzymie, skarżącą decyzję TSUE z 2016 roku, w której zgodzono się z KE, że państwo włoskie nie ma "absolutnej możliwości" wyegzekwowania niezapłaconego podatku za lata 2006-2011. Apelację rzymskiej szkoły poparła partia Włoscy Radykałowie.
  Trybunał w wydanym orzeczeniu zalecił Włochom przeanalizowanie sposobu odzyskania podatku, choćby - jak dodano - "tylko częściowego".
Za: PAP

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.