UE nowelizuje przepisy o zarządzaniu domeną najwyższego poziomu .eu będącą nazwą domeny internetowej Unii Europejskiej i jej obywateli. Zebrani w ramach Komitetu Stałych Przedstawicieli ambasadorowie państw członkowskich uzgodnili na  posiedzeniu 25 października br. stanowisko Rady w sprawie proponowanej nowelizacji przepisów. Stanowisko to uwzględnia istotne zmiany, które zaszły w środowisku internetowym od czasu przyjęcia pierwszego rozporządzenia o domenie .eu 16 lat temu, m.in. większą konkurencję w dziedzinie nazw domen oraz istotniejszą rolę, jaką w zarządzaniu internetem odgrywa społeczność obejmująca wiele zainteresowanych stron.

   Uzgodniony tekst zwiększa przejrzystość zarządzania domeną .eu. Przewiduje utworzenie w tym celu grupy wielu zainteresowanych stron, która będzie doradzać Komisji w kwestiach wdrażania przepisów. Ponadto rozszerza prawo do zarejestrowania domeny .eu, tak by obejmowało także unijnych obywateli zamieszkujących poza terytorium UE. Dodatkowo Rada uzgodniła swój tekst z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
   Domena najwyższego poziomu .eu licząca niemal 4 mln zarejestrowanych stron należy do największych krajowych domen tego poziomu (ccTLDs). Przyczynia się do tworzenia bezpiecznego środowiska internetowego i zapewnia ogólnoeuropejską obecność na światowym rynku cyfrowym. Dysponuje ponad 700 akredytowanymi rejestratorami domeny na całym świecie, a jej operator rejestru ma siedzibę w Belgii.
   Omawiany wniosek jest elementem strategii jednolitego rynku cyfrowego oraz programu sprawności regulacyjnej (REFIT) ustanowionego przez Komisję. Dzisiejsze porozumienie zapewnia prezydencji mandat do rozpoczęcia rozmów z Parlamentem Europejskim w celu uzgodnienia ostatecznego tekstu. Parlament nie przyjął jeszcze swojego stanowiska.
Za: RUE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.