W numerze wrześniowo-październikowym „Prawa Europejskiego w praktyce” swoimi refleksjami na temat polskiego sądownictwa, czy spełnia ono jeszcze standardy europejskie, dzielą się: prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak oraz sędzia Dariusz Mazur, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Sędziów „Themis”. Ponadto przeczytacie Państwo o: kolejnym kroku do wprowadzenia unijnej reformy prawa autorskiego, roli Grupy Roboczej art. 29 i Europejskiej Rady Ochrony Danych w reformie prawa ochrony danych osobowych w Europie, e-zamówieniach  w pułapce formalizmu, rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 w kontekście wykorzystania nanotechnologii w produkcji żywności, zasadzie równego traktowania w świetle przepisów o obniżonej stawce podatku od wartości dodanej dla dostaw książek, gazet i czasopism. Będzie można również znaleźć materiał o żądaniu odszkodowania z powodu dyskryminacji ze względu na płeć i wiek w zakresie dostępu do zatrudnienia kwalifikowanym jako nadużycie prawa przez osobę posiadającą status kandydata oraz tekst o roli mediacji w społecznym rozwoju przedsiębiorstw. Ponadto jak zwykle w numerze bogate orzecznictwo TSUE.
Zapraszamy do lektury i prenumeraty!

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.