Kierowany przez Billa Gatesa fundusz Breakthrough Energy wspólnie z KE i uruchamiają fundusz inwestycyjny na rzecz czystej energii o wartości 100 mln euro. Jest to połączenie finansowania publicznego z długoterminowym kapitałem wysokiego ryzyka, które umożliwi realizację czystych technologii energetycznych. „Naukowcy i przedsiębiorcy potrzebują kapitału, aby tworzyć firmy dostarczające takie innowacje na światowy rynek” – powiedział komisarz Carlos Moedas.

   Komisja Europejska i Breakthrough Energy podpisały protokół ustaleń w celu utworzenia Breakthrough Energy Europe (BEE) – wspólnego funduszu inwestycyjnego, który ma pomagać innowacyjnym europejskim przedsiębiorstwom w opracowywaniu i wprowadzaniu na rynek radykalnie nowych, czystych technologii energetycznych.
   Przy pomocy tej inicjatywy Komisja podejmuje działania, dzięki którym będzie nadal odgrywać wiodącą rolę w walce ze zmianą klimatu, realizować porozumienie paryskie i propagować efektywność energetyczną, a także daje silny sygnał rynkom kapitałowym i inwestorom, że globalne przejście na nowoczesną i czystą gospodarkę będzie kontynuowane.
   Przewodniczący Jean-Claude Juncker powiedział: „Europa musi nadal być liderem w stawianiu czoła zmianie klimatu, zarówno u siebie, jak i na świecie. Musimy naciskać na modernizację gospodarki i przemysłu w Europie, aby zrealizować ambitne cele służące ochronie naszej planety. Łączenie publicznych i prywatnych inwestycji w nowe, innowacyjne technologie w dziedzinie czystej energii ma kluczowe znaczenie dla umożliwienia wprowadzania długofalowych rozwiązań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jeśli Europa chce w przyszłości zapewnić dobrostan wszystkim obywatelom, będzie musiała osiągnąć to w przyjazny dla klimatu i zrównoważony sposób”.
   Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za unię energetyczną, stwierdził: „Skala i tempo niezbędne, aby osiągnąć nasze cele w zakresie klimatu, wymagają innowacyjnego myślenia i śmiałego działania. Ten nowy instrument w obszarze inwestycji publiczno-prywatnych nie tylko zostaje utworzony w rekordowym czasie, ale będzie również przykładem zaangażowania wielu stron w przyspieszenie innowacji przełomowych w Europie”.
   Komisarz ds. badań, nauki i innowacji Carlos Moedas dodał: „Wywiązujemy się z naszego zobowiązania, by pobudzać współpracę publiczno-prywatną przy finansowaniu innowacji w dziedzinie czystej energii. Fundusz o wartości 100 mln euro będzie ukierunkowany na innowatorów i przedsiębiorstwa w UE, którzy mogą osiągnąć znaczne i trwałe redukcje emisji gazów cieplarnianych”.
    Bill Gates, prezes Breakthrough Energy Ventures, a wcześniej współtwórca Microsoftu, powiedział: „Potrzebujemy nowych technologii, aby zapobiec najgorszym skutkom zmiany klimatu. Europa pokazała, że jest liderem w tej dziedzinie, dokonując imponujących inwestycji w badania i rozwój. Naukowcy i przedsiębiorcy, którzy opracowują innowacje służące przeciwdziałaniu zmianie klimatu, potrzebują kapitału, aby tworzyć firmy dostarczające te innowacje na światowy rynek. Breakthrough Energy Europe to fundusz, który powstał z myślą o dostarczeniu tego kapitału”.
   Breakthrough Energy Europe łączy finansowanie publiczne z długoterminowym kapitałem wysokiego ryzyka, tak aby możliwe było szybsze i skuteczniejsze wprowadzanie na rynek badań naukowych i innowacji w dziedzinie czystej energii. Ten fundusz o kapitale w wysokości 100 mln euro będzie koncentrował się na redukcji emisji gazów cieplarnianych i propagowaniu efektywności energetycznej w sektorze energii elektrycznej, transportu, rolnictwa, produkcji i budownictwa. Jest to projekt pilotażowy, który może służyć jako wzór dla podobnych inicjatyw w innych obszarach tematycznych.
   Breakthrough Energy Europe ma zacząć działać w 2019 r. Połowa kapitału własnego pochodzić będzie z Breakthrough Energy, a druga połowa z InnovFin – instrumentu finansowego opartego na podziale ryzyka finansowanego poprzez „Horyzont 2020”, obecny program UE w zakresie badań naukowych i innowacji.
Kontekst
   Coraz częściej nasza planeta musi zmagać się z nieprzewidywalnymi konsekwencjami zmiany klimatu i kurczących się zasobów naturalnych. Konieczne jest więc podjęcie natychmiastowych działań, by dostosować się do bardziej zrównoważonego modelu. UE jest światowym liderem w działaniach w dziedzinie klimatu i odegrała decydującą rolę w tworzeniu ambitnej koalicji, która umożliwiła przyjęcie porozumienia paryskiego w grudniu 2015 r. Komisja przedstawiła już wszystkie wnioski ustawodawcze realizujące zobowiązanie UE do ograniczenia emisji o co najmniej 40 proc. do 2030 r. Poza aktualizacją i wzmocnieniem prawodawstwa w zakresie energii i klimatu UE opracowuje środki wspomagające pobudzanie inwestycji, tworzenie miejsc pracy, wzmocnienie i modernizację przemysłu. Komisja pracuje obecnie nad długoterminową strategią redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wniosek zostanie opublikowany w listopadzie 2018 r. przed konferencją COP24 w Katowicach.
   Przy okazji konferencji klimatycznej COP21 w Paryżu światowi przywódcy zainicjowali, partnerstwo międzynarodowe mające na celu przyspieszenie innowacji w dziedzinie czystej energii i zapewnienie długofalowej globalnej odpowiedzi na wyzwania związane ze zmianą klimatu.
   Przystępując do inicjatywy „Mission Innovation”, 23 państwa i Komisja Europejska (w imieniu UE) zobowiązały się do podwojenia do 2021 r. finansowania badań naukowych i innowacji w dziedzinie czystej energii do około 30 mld dolarów rocznie.
   Przy tej samej okazji grupa inwestorów z dziesięciu państw ogłosiła swój zamiar napędzania innowacji od laboratoriów aż po rynki poprzez inwestowanie – na niespotykaną dotąd skalę – długoterminowego kapitału w technologie na wczesnym etapie rozwoju w krajach uczestniczących w inicjatywie „Mission Innovation”, tworząc w ten sposób Breakthrough Energy Coalition.
   W grudniu 2017 r. podczas szczytu „One Planet” w Paryżu ogłoszono, że fundusz Breakthrough Energy testował będzie partnerstwa publiczno-prywatne z pięcioma członkami „Mission Innovation”, w tym z Komisją Europejską.
Za: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.