Aż 87% polskich respondentów uważa, że członkostwo w Unii Europejskiej jest korzystne dla Polski - wynika z najnowszego unijnego badania opinii publicznej przeprowadzonego we wrześniu 2018 roku. Najnowszy Eurobarometr, badający stosunek obywateli państw członkowskich do UE, wskazuje na rosnące poparcie społeczne dla Unii Europejskiej. W 28 państwach członkowskich o korzyściach z przynależności do UE przekonanych jest 68% ankietowanych - jest to najwyższy wynik od 1983 roku.

   Według badanych z Polski, członkostwo w UE korzystnie wpływa przede wszystkim na polski wzrost gospodarczy (46%, wzrost o 9 punktów proc. w porównaniu z badaniem z września 2017) oraz jakość życia w Polsce (36%). Unia otwiera ponadto przed polskimi obywatelami nowe możliwości zawodowe (42%). Nie bez znaczenia dla Polaków jest także unijna rola w utrzymywaniu pokoju i wzmacnianiu bezpieczeństwa oraz pozytywny wpływ przynależności do UE na bilateralne stosunki Polski z innymi państwami członkowskimi.
   Gdyby w Polsce odbyło się referendum na temat pozostania lub wyjścia z Unii Europejskiej, aż 71% ankietowanych zagłosowałoby za pozostaniem w UE, a tylko 11% za opuszczeniem Unii. Średnia unijna to 66% za pozostaniem w UE i 17% przeciwko. Co ciekawe, 51% badanych z Wielkiej Brytanii zadeklarowało, że w referendum zagłosowałoby za pozostaniem w Unii. Na opuszczenie UE oddałoby swój głos 34% ankietowanych Brytyjczyków.
   Przeważająca część polskich respondentów jest zadowolona z działania demokracji na poziomie unijnym (62%) i uważa, że ich głos liczy się w UE (54%).
Wizerunek Parlamentu Europejskiego
   42% polskich badanych ma pozytywny obraz Parlamentu Europejskiego, 42% neutralny, a tylko 13% deklaruje posiadanie negatywnego zdania na temat PE. Dla porównania, w 28 krajach UE pozytywnie o Parlamencie myśli 32% badanych, 21% negatywnie, a większość (43%) neutralnie.
   38% respondentów z Polski chciałoby, aby rola Parlamentu Europejskiego wzrosła, a 28%, aby była mniejsza (unijna średnia to odpowiednio 48% i 27%). Wartości, na rzecz których powinien działać Parlament Europejski, to według polskich ankietowanych przede wszystkim prawa człowieka na świecie, wolność słowa i solidarność pomiędzy państwami członkowskimi.
Wybory do Parlamentu Europejskiego w maju 2019
   52% Polaków i 51% obywateli UE deklaruje zainteresowanie wyborami do Parlamentu Europejskiego. Polacy są coraz lepiej poinformowani o dacie wyborów. 41% ankietowanych prawidłowo odpowiedziało na pytanie, kiedy odbędą się najbliższe wybory do PE - jest to wzrost o 7 punktów procentowych w porównaniu z kwietniem 2018.
   Tematy kampanii wyborczej budzące największe zainteresowanie w Polsce to gospodarka i wzrost gospodarczy (wzrost aż o 13 punktów proc. w porównaniu z kwietniem 2018), walka z terroryzmem, migracja (wzrost o 7 punktów proc.), bezpieczeństwo i obronność, zmniejszanie bezrobocia wśród młodych.
Komentarze
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani skomentował rezultaty badania:
W czasie, gdy finalizowane są szczegóły wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, te wyniki pozwalają nam zobaczyć szerszy obraz: obywatele coraz bardziej doceniają korzyści płynące z członkostwa w UE. Niemniej jednak, dużo pracy jeszcze przed nami. Współpraca i solidarność na szczeblu unijnym jest niezbędna, by odpowiedzieć na problemy zwykłych Europejczyków.”
Guy Verhofstadt, przewodniczący Grupy Sterującej Parlamentu Europejskiego ds. Brexitu, dodał:
„Fakt, że 51% ankietowanych obywateli brytyjskich chce pozostać w UE, jest wyraźnym przypomnieniem o głębokich podziałach wynikających z decyzji o Brexicie. Musimy zbudować trwałą, bliską i długoterminową relację z Wielką Brytanią w formie szerokiej i pogłębionej umowy stowarzyszeniowej. Chociaż przygotowujemy się na wszelkie ewentualności, to wydaje się, że ani w Wielkiej Brytanii, ani w UE nie ma zbyt dużego apetytu na tak zwany hard Brexit lub kosztowny scenariusz braku umowy. Mam nadzieję, że wynik negocjacji ostatecznie to odzwierciedli.”
O badaniu
   W dniach 10-21 września firma Kantar Public przeprowadziła w Polsce 1,034 wywiadów bezpośrednich. W całej Unii Europejskiej w dniach 8-26 września przebadano 27,474 respondentów.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.