Głównym tematem Trójstronnego Szczytu Społecznego, który odbył się 16 października br., było: wzmocnienie konkurencyjności, tworzenie trwałych miejsc pracy i sprawiedliwość społeczna w Unii Europejskiej.

   Dyskusje dotyczyły trzech podtematów: Cyfrowa rewolucja i jej potencjał dla rynków pracy i gospodarki, Wdrażanie europejskiego filaru praw socjalnych: inwentaryzacja i dalsze działania, Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027, w tym InvestEU, ESF + i pogłębienie UGW.
   W swoim oświadczeniu przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk powiedział: „Jest to niezwykle ważny tydzień, a do brexitu pozostało mniej niż 6 miesięcy. Wciąż jest zbyt wiele niepewności i wciąż wierzę, że w nadchodzących tygodniach uda nam się tą niepewność zlikwidować. Jeśli biznes ma się dobrze rozwijać, a obywatele mają czuć się uspokojeni, potrzebna jest maksymalna stabilność, pewność prawa”.
   Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker podkreślił: „Od 2014 r. powstało 12 mln nowych miejsc pracy, inwestycje rosną, a gospodarka rozwija się. Rok po ogłoszeniu europejskiego filaru praw socjalnych na szczycie w Göteborgu nadszedł czas, by zakończyć prace legislacyjne nad ważnymi priorytetami, takimi jak równowaga między pracą a życiem prywatnym, przewidywalne i przejrzyste warunki pracy, dostęp do ochrony socjalnej, koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego i nowego europejskiego urzędu pracy".
Za: Rada Europejska

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.