Rada UE 15 października br. przyjęła nowy system środków ograniczających, by zająć się problemem stosowania i proliferacji broni chemicznej. Decyzja ta nawiązuje bezpośrednio do konkluzji Rady Europejskiej z 28 czerwca 2018 r. UE będzie teraz mogła nakładać sankcje na osoby i podmioty zaangażowane w rozwijanie i stosowanie broni chemicznej w dowolnym miejscu na świecie, bez względu na ich narodowość czy lokalizację.

   Środki ograniczające dotyczą osób i podmiotów bezpośrednio odpowiedzialnych za rozwijanie i stosowanie broni chemicznej, a także tych, którzy zapewniają wsparcie finansowe, techniczne lub rzeczowe, oraz tych, którzy pomagają w takich działaniach, zachęcają do niech lub je popierają.
   Sankcje obejmują zakaz wjazdu do UE i zamrożenie aktywów (osoby) i zamrożenie aktywów (podmioty). Ponadto zakazano osobom i podmiotom z UE udostępniania funduszy osobom i podmiotom podlegającym sankcjom.
   Decyzja ma pomóc w działaniach UE w walce z rozprzestrzenianiem i stosowaniem broni chemicznej, które to zjawiska stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Z uwagi na coraz częstsze ataki chemiczne w różnych częściach świata służy też wsparciu ogólnoświatowego zakazu broni chemicznej ustanowionego na mocy konwencji o broni chemicznej.
Za: RUE

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.