Debata odbędzie się podczas piątkowej sesji plenarnej Rady Europy w Strasburgu. Będzie oparta na raporcie holenderskiego parlamentarzysty Pietera Omtzigta. Raport zawiera projekt uchwały, która wzywa stronę rosyjską do zwrotu wraku prezydenckiego Tu-154M Polsce.

   Jak informuje rzecznik Rady Europy, uchwała zakłada, że zwrot wraku polskiego samolotu miałby nastąpić "bez dalszej zwłoki" i przy "ścisłej współpracy z polskimi ekspertami celem uniknięcia dalszego pogarszania stanu potencjalnego materiału dowodowego".
   Według dokumentu, Rosjanie mają zabezpieczyć wrak tupolewa do momentu jego przekazania. Uchwała zobowiązuje ich również do zaprzestania działań, które mogłyby zostać uznane za bezczeszczenie terenu katastrofy, ze względu na "silne znaczenie emocjonalne dla wielu Polaków".
   Debata pt. "Katastrofa polskiego samolotu Tu-154M transportującego polską delegację 10 kwietnia 2010 r. na terytorium Federacji Rosyjskiej" została zaplanowana na piątek 12 października i odbędzie się między godz. 11 a 11:30. Jej przebieg będzie można śledzić w internecie.
Za: wp.pl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.