Komitet Monitorujący POWER nie podjął decyzji dotyczącej wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskiwania pracowników zagranicznych. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju uznało, że nie będzie to możliwe, dopóki nie powstanie krajowa strategia w sprawie migracji. Konfederacja Lewiatan uważa, że w takiej sytuacji należy zdecydowanie przyspieszyć prace nad taką strategią.

   „Propozycje, by przy wykorzystaniu EFS wesprzeć krajowy rynek pracy w tym zakresie składaliśmy jeszcze przed wakacjami. Proponowaliśmy wtedy konkurs na wypracowanie modelu zatrudniania i adaptacji pracowników cudzoziemców (obywateli spoza UE/EOG) w przedsiębiorstwach. Wówczas pomysł nie przypadł Instytucji Zarządzającej POWER do gustu. Dlatego z zadowoleniem przyjęliśmy wrześniową propozycję, by przy okazji zmian wynikających ze skierowania oszczędności z POWER (łącznie ok. 1 mld zł) na program Dostępność Plus, wprowadzić także możliwość sfinansowania przedsiębiorcom działań związanych z poszukiwaniem pracowników za granicą” - mówi Małgorzata Lelińska, zastępczyni dyrektora departamentu funduszy europejskich Konfederacji Lewiatan.
   Chodzi o doradztwo i szkolenia dla MŚP w zakresie prawnych i ekonomicznych aspektów zatrudniania pracowników zagranicznych, czy wsparcie w pozyskaniu takich pracowników poprzez udział w targach pracy, wydarzeniach branżowych czy współpracy z uczelniami wyższymi. Działania te, biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku pracy i zapotrzebowanie na pracowników zgłaszane przez firmy, były bardzo potrzebne i atrakcyjne dla biznesu. Na ostatniej prostej Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wycofało się jednak z tych propozycji.
   „Zrezygnowano także z procedowania projektu dotyczącego kompleksowego programu wsparcia osób z państw trzecich, które chcą dostosować kwalifikacje do wymagań obowiązujących w Polsce i rozpocząć tutaj pracę w zawodzie pielęgniarki. W wyniku tego przedsięwzięcia wsparcie miało uzyskać ponad 4000 osób z potencjałem na zatrudnienie w polskich placówkach medycznych” - dodaje Małgorzata Lelińska.
   Powodem tych dwóch decyzji jest brak strategii krajowej w zakresie migracji, nad którą prace trwają w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, chociaż potrzeba takich działań wynika chociażby ze Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, która obowiązuje od lutego 2017 r. Być może temat wróci w 2019 r. przy okazji zmian w Programie Wiedza Edukacja Rozwój wynikających z tzw. przeglądu śródokresowego.
   W ocenie Lewiatana, m.in. w związku z powyższymi rozstrzygnięciami dotyczącymi wykorzystania środków UE, prace nad strategią dotyczącą migracji powinny zdecydowanie przyspieszyć.
Za: Konfederacja Lewiatan

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.