Od pierwszego wysłuchania Polski w procedurze art. 7 traktatu UE obawy KE co do praworządności w Polsce zwiększyły się; sytuacja w Polsce nie poprawiła się” - powiedział we wtorek (18.09) wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans po zakończeniu kolejnego przesłuchania Polski ws. praworządności. Wiceszef KE nie wykluczył skierowania sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. Jednak dziś (19.09) Komisja nie podjęła decyzji w tej sprawie.

   „Nie mam dużo dobrych wiadomości. Pomiędzy pierwszym i drugim wysłuchaniem obawy KE (co do praworządności w Polsce - PAP) wzrosły. Sytuacja w Polsce nie poprawia się" - powiedział Timmermans, rozpoczynając swoją wypowiedź na konferencji prasowej. Dodał, że odpowiedzi polskiego rządu, które otrzymała KE, nie przyniosły "nowego otwarcia".
   Podkreślił też, że ma nadzieję, iż rząd w Warszawie będzie w stanie szybko zadeklarować, czy Polska będzie kontynuowała wykonywanie wszystkich wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE.
   „Ta kwestia została podniesiona wiele razy wobec ministra ds. europejskich Konrada Szymańskiego. Słusznie powiedział, że Polska ma długą historię wykonywania wyroków Trybunału. Nie słyszałem, żeby powiedział, że Polska będzie wykonywała wszelkie wyroki dotyczące tej sprawy. Wyobraźmy sobie, że byłby wyrok dotyczący wieku emerytalnego sędziów Sądu Najwyższego" - zaznaczył wiceszef KE.
   Dodał, że chciałby mieć takie zapewnienie ze strony polskich władz, iż taki wyrok byłby wykonany. "Mam nadzieję, że wkrótce otrzymamy takie gwarancje" - podkreślił.
   Pytany o kwestię ustawy o Sądzie Najwyższym, wobec której toczy się w KE procedura o naruszenia prawa unijnego, Timmermans odpowiedział, że w świetle tego, iż sprawa jest poważna, KE użyje wszelkich instrumentów, jakich może użyć w tej sprawie. Nie wykluczył też możliwości skierowania sprawy do TSUE. „To jasne, że to pilna sprawa" - zaznaczył.
Nadzieja na porozumienie z Polską
   Przedstawiciel austriackiej prezydencji, minister ds. europejskich Austrii Gernot Bluemel poinformował, że na wtorkowym posiedzeniu Rady UE nie podjęto decyzji co do dalszych kroków dotyczących Polski w procedurze art. 7 traktatu unijnego. Decyzje - jak mówił - mają zapaść później, przed kolejnym spotkaniem ministrów ds. europejskich.
   „Mamy ciągle nadzieję, że jesteśmy w stanie wraz z Polską osiągnąć porozumienie. Nie dyskutowaliśmy i nie podjęliśmy decyzji co do dalszych kroków (dotyczących procedury art. 7). (...) Wrócimy do tej sprawy w trakcie przygotowań do następnego spotkania Rady UE" - powiedział Bluemel.
   Timmermans był też pytany, jakie widzi kolejne kroki w procedurze art. 7 wobec Polski. „Jednym z moich ulubionych poetów jest Kawafis, który napisał ten niezwykły poemat "Itaka". On powiedział, że nagrodą dla Ulissesa jest nie samo dotarcie do domu, ale podróż, w której się zmierza do tego domu. Tak chciałbym opisać artykuł 7" - odpowiedział, dodając, że widział wiele debat, na których ludzi pytali, kiedy dojdzie do głosowania w Radzie UE nad kwestią praworządności.
   „Jednak siłą artykułu 7 jest to, że angażujemy się - KE i Rada UE - w proces, który jest określony jako dialog. To, co jest największą siłą UE, to doprowadzenie kraju do tego, by zmienił swoje działania. (...) Siła artykułu 7 jest w procesie, nie w konkluzjach. (...) Będziemy kontynuować te działania. Nie osiągnęliśmy jeszcze Itaki" - powiedział.
Komunikat rzecznika PE
   Ostatecznie Komisja Europejska nie podjęła dziś decyzji w sprawie skierowania skargi przeciw Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. „Kolegium nie podjęło żadnych decyzji w obszarze naruszenia prawa UE" - powiedział na konferencji prasowej w Brukseli rzecznik KE Alexander Winterstein.
   Jak podaje IAR, Timmermans położył dziś na stole wniosek z dwustronicowym uzasadnieniem, ale mimo tego komisarze nie podjęli decyzji w tej sprawie.
    Wstrzymanie się z decyzją w tej sprawie jest komentowane w różnoraki sposób - informuje IAR. Pojawiają się różne spekulacje - brak wszystkich komisarzy, wątpliwości prawne oraz fakt, że niektórzy uznali, że należy wstrzymać się z decyzją, skoro dziś rozpoczyna się unijny szczyt w Salzburgu.
Za: PAP, IAR

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.