Europejska Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ) zdecydowała 17 września br. o zawieszeniu polskiej Krajowej Rady Sądownictwa w prawach członka tej organizacji podczas nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego w Bukareszcie - poinformował przewodniczący KRS Leszek Mazur. „Zupełnie nie rozumiem tej decyzji, uważam ją za polityczną" - podkreślił marszałek Senatu Stanisław Karczewski, odnosząc się do tej decyzji.

   Za zawieszeniem KRS oddano 100 głosów, przy sześciu przeciwnych i dziewięciu wstrzymujących się. W konsekwencji polska KRS nie ma prawa głosu i nie może w ramach tej organizacji podejmować "praktycznie żadnych działań".
   ENCJ zapowiedziała, iż będzie monitorować działania polskiej rady sądownictwa. Sędzia Mazur nie wykluczył też przywrócenia lub wykluczenia KRS z sieci rad.
   „Ja tej decyzji zupełnie nie rozumiem, uważam tę decyzję za polityczną, złą" - powiedział Karczewski w TVN24. „Nie znam jeszcze uzasadnienia, nasza KRS prześle również swoje wyjaśnienia. Z tego co wiem, ale nie znam dokładnie statutu tej organizacji, nie ma takiej formy zawieszenia, tak czytałem w dzisiejszej prasie" - zaznaczył marszałek. „W Polsce powinniśmy sami robić zmiany, decydować o kształcie wymiaru sprawiedliwości, o kształcie ustaw, które kształtują wymiar sprawiedliwości" - podkreślił.
   Karczewski dodał, że zmian w sądownictwie oczekuje podobna ilość Polaków, co w sondażach głosuje za pozostaniem Polski w Unii Europejskiej. „Ludzie źle oceniają wymiar sprawiedliwości, zabetonowany jeszcze w starym systemie. Jeżdżę po Europie, spotykam się z politykami, dziennikarzami, tłumaczę im. Oni się dziwią, że wymiar sprawiedliwości nie został w przeciągu ostatnich 30 lat transformacji w Polsce zreformowany, że tkwiliśmy w starym systemie" - zaznaczył marszałek.
   Natomiast na rozpoczętym dzisiaj (18.09) posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa przyjęty został wniosek o omówienie zawieszenia KRS w Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa i ewentualnego wystąpienia z tej organizacji - podało RMF FM. Autorem wniosku jest sędzia Jarosław Dudzicz. „Mój wniosek formalny jest taki, aby Rada zajęła się tym problemem. I drugi wniosek formalny - aby podjęła uchwałę o wystąpieniu z ENCJ” - powiedział.
   Wniosek o poszerzenie obrządku obrad przeszedł bez głosu sprzeciwu. Członkowie Rady na początku odnieśli się do tego pomysłu sceptycznie, z wyraźnym wsparciem przewodniczącego Leszka Mazura, który jeszcze wczoraj reprezentował zawieszoną przez ENCJ Radę w Bukareszcie.
   Wniosek o wystąpienie z sieci w reakcji na zawieszenie w niej próbował kontrować Marek Jaskulski. „Ta decyzja zapowiedziana była od dłuższego czasu, dotyczy tylko zawieszenia i to nie jest najważniejsza rzecz dla naszej Rady” - mówił.
   Rada ma zająć się wnioskami na końcu posiedzenia - w piątek.
Za: PAP, RMF FM

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.