Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk zamierza zaproponować przywódcom państw Unii Europejskiej dodatkowy szczyt w listopadzie, który miałby się zająć negocjacjami z Wielką Brytanią na temat wyjścia tego kraju ze Wspólnoty.

   „Przedyskutujemy, jak zorganizować końcową fazę rozmów w sprawie brexitu, łącznie z możliwością zwołania kolejnej Rady Europejskiej w listopadzie" - napisał Tusk w opublikowanym 18 września br. liście do szefów państw i rządów przed ich spotkaniem w środę i czwartek w Salzburgu.
   Na tym nieformalnym szczycie w Austrii liderzy również mają rozmawiać na temat brexitu.
   Unijne źródła podkreślają, że nie może być mowy o zawarciu porozumienia bez rozwiązania problemu granicy między Irlandią a Irlandią Północną.
Za: PAP

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.