Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wygłosił dziś, 12 września br., w Parlamencie Europejskim w Strasburgu Orędzie o stanie Unii w 2018 r. Przedstawił w nim swoje priorytety na nadchodzący rok oraz swoją wizję tego, w jaki sposób UE może kontynuować budowę „bardziej zjednoczonej, silniejszej i bardziej demokratyczniej Unii”, co było tematem jego przemówienia w roku ubiegłym. Podkreślił, że w obliczu coraz bardziej niepewnej sytuacji na świecie, Europa musi stać się bardziej suwerenna, aby móc odgrywać rolę w kształtowaniu światowej gospodarki.

   Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker oświadczył dzisiaj: „Sytuacja geopolityczna sprawia, że wybiła godzina suwerenności europejskiej. Nadszedł czas, aby Europa wzięła swój los we własne ręce. Przekonanie, że „zjednoczeni jesteśmy więksi” jest istotą tego, co znaczy być częścią Unii Europejskiej. Dzielenie się suwerennością – wtedy, kiedy jest to potrzebne – sprawia, że każde z naszych państw staje się silniejsze”.
   Szef KE rozpoczął swoje wystąpienie od przypomnienia tego, co działo się w Europie w latach 30. ubiegłego wieku. O tragicznych wyborach, jakich wówczas dokonano. „Unia Europejska gwarantuje pokój” - mówił przewodniczący KE. „Bądźmy szczęśliwi, że możemy żyć na kontynencie w pokoju, kontynencie, który żyje w pokoju dzięki Unii Europejskiej. Dlatego szanujmy bardziej UE, nie brudźmy jej wizerunku, brońmy jej istnienia i naszego stylu życia. Powiedzmy "tak' dla patriotyzmu, mówmy "nie" dla nacjonalizmów” - podkreślił.
   Juncker chwali Europę za to, że udało jej się wyjść z kryzysu. „Bezrobocie wśród młodych spadło, choć wciąż pozostaje na zbyt wysokim poziomie. Mamy wzrost inwestycji i wzrost gospodarczy” - stwierdził szef komisji.
   „Zjednoczeni, Europejczycy jesteśmy siłą, której nie da się pominąć na świecie. Za każdym razem, gdy Europa mówi jednym głosem, może osiągnąć swoje cele na świecie. Widziałem to w Waszyngtonie, gdy spotkałem się z prezydentem Trumpem” - mówił szef KE.
   Juncker podkreślił znaczenie porozumień klimatycznych i polityki ekologicznej, jaką prowadzi UE i którą promuje na świecie.
   Przewodniczący Komisji Europejskiej wspomniał też o szykowanej ofensywie wojsk syryjskich i rosyjskich na Idlib. „Nie możemy pozostać cicho” - dodał.
Koniec z czasem letnim i zimowym?
   Jean-Claude Juncker odniósł się także do unijnych konsultacji na temat zmiany czasu. Zaznaczył, że KE nie będzie regulować sprawy na poziomie unijnym. Decyzja czy pozostać przy zmianie czasu, zostanie w gestii krajów członkowskich.
   Przewodniczący KE dodał, że wyborcy UE nie będą zadowoleni, jeśli dwa razy w roku trzeba będzie zmieniać czas z zimowego na letni i odwrotnie. Jego zdaniem należy zlikwidować "zmianę czasu". „Kraje członkowskie, które same decydują na zasadzie subsydiarności, czy będzie czas zimowy czy letni, będą musiały znaleźć stosowane rozwiązania” - powiedział Juncker.
   Przewodniczący KE zaapelował również o rozbudowę unijnych mechanizmów pomocy podczas katastrof. Przypomniał w tym kontekście o akcji polskich strażaków podczas pożarów w Szwecji. „Europa w swoim najlepszym momencie” - powiedział.
Brexit i wartości UE
   Juncker nawiązał także do sprawy brexitu. Stwierdził, że „Komisja nie będzie utrudniać wyjścia Wlk. Brytanii w uporządkowany sposób". Dodał przy tym, że „Brytyjczycy pozostają naszymi partnerami i punktem wyjścia do tego partnerstwa powinna być strefa wolnego handlu pomiędzy UE a Zjednoczonym Królestwem".
   „Niepokoi mnie ton dyskursu politycznego” - stwierdził w orędziu Juncker. „Ale nie tylko. Niektórzy chcą po prostu zablokować debatę w Europie i uniemożliwić działanie dziennikarzy. Zbyt wielu dziennikarzy jest zastraszanych, a nawet mordowanych w UE. Nie może być demokracji bez wolności prasy” - dodał szef Komisji Europejskiej.
   Juncker stwierdził także, że Komisję niepokoi „łamanie rządów prawa w niektórych krajach Europy". Zaznaczył, że wszędzie tam, gdzie rządy prawa są łamane powinien być stosowany Art. 7. Przewodniczący komisji ani razu nie wymienił jednak nazwy kraju, w którym łamane są rządy prawa.
Partnerstwo dla Afryki
   Szef Komisji Europejskiej zapowiedział też ustanowienie nowego partnerstwa z Afryką na rzecz inwestycji. Założeniem tego porozumienia jest powstanie na tym kontynencie 10 mln nowych miejsc pracy w ciągu pięciu lat.
   „Wkrótce w Afryce będzie 2,5 mld mieszkańców. Co czwarty mieszkaniec ziemi będzie mieszkał w Afryce. Musimy zainwestować w relacje z tym wielkim i szlachetnym kontynentem. Musimy zaprzestać postrzegania relacji między Afryką a Europą wyłącznie z perspektywy wsparcia na rzecz rozwoju. Takie podejście jest niewystarczające i jednocześnie poniżające dla Afryki” - oświadczył Juncker.
   Po wystąpieniu rozpoczęła się debata, podczas której liderzy grup politycznych PE oceniają prace Komisji i przedstawiają swoje oczekiwania wobec UE27 na okres do maja 2019 roku.
   To było ostatnie orędzie Jean-Claude Junckera przed Parlamentem Europejskim w tym składzie. W maju przyszłego roku odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Po przyszłorocznych wyborach skończy się również kadencja szefa Komisji Europejskiej. Może się one jednak ubiegać o reelekcję.
   Przemówieniu przewodniczącego Jeana-Claude’a Junckera w Parlamencie Europejskim towarzyszyło przyjęcie przez Komisję Europejską 18 konkretnych inicjatyw z zakresu migracji i ochrony granic, bezpieczeństwa, wolnych i bezpiecznych wyborów, partnerstwa Unii Europejskiej z Afryką oraz UE jako silnego podmiotu na arenie międzynarodowej, co pozwoli na natychmiastowe podjęcie działań. Propozycje te mają przynieść korzyści obywatelom jeszcze przed szczytem w Sibiu w maju 2019 r. i przed wyborami europejskimi w 2019 r.
Dodatkowe informacje
   Wszystkie informacje dotyczące Orędzia o stanie Unii z 2018 r., w tym List intencyjny i Broszurę, można znaleźć na specjalnej stronie poświęconej temu wydarzeniu.
• Bezpieczeństwo: nowe przepisy pozwalające na usuwanie z internetu treści o charakterze terrorystycznym; działania mające na celu zagwarantowanie wolnych i uczciwych wyborów europejskich; wzmocnienie Prokuratury Europejskiej w celu zwalczania terroryzmu transgranicznego; inicjatywy mające na celu inwestowanie w bezpieczeństwo cybernetyczne;
• Migracja i reforma granic: wzmocnienie Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu; w pełni wyposażona Europejska Straż Granicznej i Przybrzeżnej; bardziej rygorystyczne przepisy UE w zakresie powrotów; legalna migracja;
• Afryka i inwestycje zewnętrzne: nowy Sojusz Afryka-Europa na rzecz zrównoważonych inwestycji i tworzenia miejsc pracy; bardziej efektywna struktura finansowa wspierająca inwestycje poza UE;
• Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa: poprawa efektywności podejmowania decyzji;
• Sezonowe zmiany czasu: Komisja proponuje położenie kresu sezonowym zmianom czasu;
• Przeciwdziałanie praniu pieniędzy: wzmocnienie nadzoru w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy z myślą o stabilnym sektorze bankowym i finansowym
Źródło: interia.pl, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.