Parlament zatwierdził 11 września br. 34 miliony euro z Funduszu Solidarności UE na usunięcie szkód po powodziach w Bułgarii i na Litwie, trzęsieniach ziemi w Grecji i huraganach w Polsce w 2017.

   Polska otrzyma 12 279 244 euro na usunięcie skutków gwałtownych burz i opadów deszczu w województwach kujawsko-pomorskim, pomorskim i wielkopolskim, które zniszczyły dziesiątki tysięcy hektarów lasów i upraw oraz infrastrukturę transportową i energetyczną.
   Sprawozdanie przygotowane przez Janusza Lewandowskiego (EPP, PL), przyjęto 652 głosami za, przy 26 przeciw i 4 wstrzymujących się, natomiast wymagany projekt budżetu korygującego nr 4/2018, został przyjęty 654 głosami za, przy 26 przeciw i 3 wstrzymujących się.
Więcej o Funduszu Solidarności UE
   FSUE został utworzony w 2002 r. w odpowiedzi na katastrofalne powodzie w Europie Środkowej, latem tego samego roku. Od tego czasu 24 kraje UE otrzymały pomoc z FSUE, w łącznej wysokości ponad 5 mld euro na usuwanie skutków 80 klęsk żywiołowych, w tym powodzi, pożarów lasów, trzęsień ziemi, burz i suszy.
   Pieniądze z Funduszu Solidarności UE mogą zostać wykorzystane na wsparcie działań na rzecz odbudowy i pokrycie części kosztów służb ratowniczych, tymczasowego zakwaterowania, działań porządkowych i ochrony dziedzictwa kulturowego, aby zmniejszyć obciążenia finansowe ponoszone przez władze krajowe w następstwie klęsk żywiołowych.
Za: europarl

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.