Jesteśmy jednomyślni co do sposobu prowadzenia przyszłych rozmów. Najważniejsze to zagwarantowanie praw naszych obywateli” – powiedział w Brukseli Donald Tusk, odnosząc się do wytycznych w sprawie Brexitu, jednomyślnie przyjętych przez wszystkie 27 krajów UE.

   „Chciałbym podkreślić wyjątkową jedność wszystkich 27 liderów ws. Brexitu. Wytyczne przyjęliśmy natychmiast po rozpoczęciu szczytu, co dobrze wróży w dalszych negocjacjach. Dziękuję całemu zespołowi, który pracował nad kształtem wytycznych. Jesteśmy jednomyślni co do sposobu prowadzenia przyszłych rozmów i ich kolejnych etapów. Najważniejsze dla nas to zagwarantowanie praw naszych obywateli” – powiedział szef Rady Europejskiej.
   „Nie liczy się szybkość decyzji, a ich jakość. Mówimy o życiu 4,5 miliona obywateli UE w Wielkiej Brytanii. Mamy zapewnienie, że stronie brytyjskiej też zależy na szybkim zakończeniu rozmów. Komisja stworzy listę wymagań, które mają być zagwarantowane naszym obywatelom. Gdy Wielka Brytania udzieli gwarancji, dojdziemy do porozumienia” – powiedział Donald Tusk.
Warunki porozumienia z Wielką Brytanią
   Wielka Brytania ma się rozliczyć ze wszystkich zobowiązań, które podjęła jako państwo członkowskie. Państwa unijne będą chciały, aby Londyn płacił do unijnej kasy jeszcze po formalnym opuszczeniu Wspólnoty. Wieloletnie ramy finansowe kończą się wprawdzie w 2020 r., czyli rok po Brexicie, ale rozliczenia faktur i, co za tym idzie, konieczność płacenia składek z budżetów państw członkowskich sięga aż 2023 roku. W kontekście rozliczeń w Brukseli pada kwota 60 mld euro, które miałby zapłacić Londyn.
   Drugim warunkiem UE ma być według wytycznych zagwarantowanie praw obywateli unijnych mieszkających na Wyspach, a także ich rodzin (oraz Brytyjczyków żyjących w pozostałych 27 krajach UE). Ma to umożliwiać otrzymanie prawa do stałego pobytu w Zjednoczonym Królestwie po pięcioletnim okresie mieszkania w tym kraju.
   Dopiero gdy w tych sprawach zapadną odpowiednie ustalenia, możliwe będzie przejście do drugiej fazy negocjacji. UE podkreśla, że jak najszybsze rozwiązanie tych problemów doprowadzi do otwarcia rozmów o ramach przyszłego porozumienia, które będzie dotyczyło głównie kwestii handlowych.
   Jednak umowa taka nie może zostać przyjęta przed wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE. Nawet gdyby udało się ją wynegocjować ekspresowo (co jest bardzo mało prawdopodobne), proces jej ratyfikacji zająłby dość dużo czasu.
   Dlatego UE w wytycznych otwiera drogę do zawarcia porozumienia przejściowego, które miałoby wypełniać lukę w czasie między Brexitem a zawarciem umowy o przyszłych relacjach. Takie porozumienie lub porozumienia mają być "jasno zdefiniowane i ograniczone w czasie".
   Inną kwestią, na którą wskazuje UE w wytycznych, jest wpływ Brexitu na działalność gospodarczą po obu stronach kanału La Manche. "27" chce, by negocjacje zapobiegły powstaniu próżni prawnej, gdy już przestaną obowiązywać unijne traktaty. Wielka Brytania ma zachować część regulacji unijnych w swoim porządku prawnym.
   Kolejnym punktem do ustalenia ma być kwestia granicy między Irlandią Północną a Irlandią. Po Brexicie stanie się ona granicą zewnętrzną Unii Europejskiej, co budzi obawy, że odżyje konflikt w tym regionie. Zawarte w 1998 roku Porozumienie Wielkopiątkowe w sprawie konfliktu w Irlandii Północnej opierało się na założeniu, że zarówno Irlandia, jak i Wielka Brytania są członkami UE.
   W wytycznych jest też mowa o porozumieniu, które miałoby obejmować sprawy toczące się przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. Podobne rozwiązanie ma być wypracowane również odnośnie do spraw prowadzonych przez Komisję Europejską.
   27 krajów UE wyraża też gotowość do ustanowienia partnerstwa z Wielką Brytanią w obszarach niezwiązanych z handlem, takich jak walka z terroryzmem i międzynarodową przestępczością, a także bezpieczeństwem oraz polityką zagraniczną i obrony.
Za: onet.pl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.