11 września br. Sąd Najwyższy wystosował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dwa kolejne pytania prejudycjalne. Chodzi o kwestię niezależności władzy sądowniczej w Polsce. Co więcej, pojawił się również wniosek o zastosowanie w tej sprawie trybu przyspieszonego.

   Jak powiedział rzecznik SN, sędzia Michał Laskowski na konferencji prasowej, wątpliwości dotyczą KRS.
   „SN zapytał TSUE o wątpliwości dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa. Pytamy, czy sposób powołania sędziów przez Sejm, a nie przez samych sędziów, jest zgodny z polską konstytucją i europejskimi standardami” - tłumaczył Laskowski. Dodał, że w tej sprawie pojawiły się dwa wyroki Trybunału Konstytucyjnego. „Jeden mówi, że sędziów do KRS powinni wskazywać sędziowie. Drugi mówi, że obecna ustawowa procedura wyboru przez parlament jest konstytucyjna. Wobec tej rozbieżności zdecydowaliśmy skierować pytanie do TSUE” - oświadczył Laskowski.
   Z kolei drugie pytanie jest powiązane z pierwszym. „Jeśli TSUE uzna, że wybór sędziów do KRS był nieprawidłowy, pytamy, czy jaki jest status sędziów wybranych do Sądu Najwyższego przez nową KRS” - dodał rzecznik SN.
Kolejna seria pytań
   Warto przypomnieć, że w sierpniu Sąd Najwyższy przedstawił pierwszych pięć pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE oraz zawiesił stosowanie artykułów, których te pytania dotyczą. Chodzi m. in. o zasadę nieusuwalności sędziów i odwoływanie ich ze względu na wiek.
   Co więcej, Sąd Najwyższy, na mocy przepisów kodeksu cywilnego, zdecydował także o zawieszeniu stosowanie zmienionych artykułów ustawy o SN, których dotyczą pytania do unijnego TS.
Za: wp.pl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.