Kontrole się rozpoczęły” – poinformowała w rozmowie z money.pl prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Edyta Bielak-Jomaa. Na początek rejestry publiczne, sektor medyczny, oświata i monitoring.

   „W tym roku przeprowadzimy kontrole rejestrów publicznych, w tym rejestru ePuap. Musimy być świadomi, że one z każdą sekundą puchną zasilane nowymi danymi osobowymi, a administratorzy muszą pamiętać o swojej odpowiedzialności za gromadzenie danych” - podkreśliła Edyta Bielak-Jomaa. Przypomniała także, że są przypadki, iż nawet osoby uprawnione mogą pobierać dane w „sposób nieokreślony i ponad miarę". „Chcemy przed tym ustrzec” - stwierdziła.
   Przykładu takiego działania nie trzeba daleko szukać. Pobieranie zbyt dużej liczby danych z rejestru PESEL przez komorników zostało potwierdzone w sądzie administracyjnym. Okazało się bowiem, że każdy z komorników mógł pobierać zupełnie bez kontroli dowolne informacje z bazy danych zawierającej informacje o wszystkich Polakach.
   Poza rejestrami publicznymi w tym roku Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawdzi także sektor medyczny, oświaty oraz administratorów stosujących monitoring wizyjny.
Za: money.pl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.