Debata na temat stanu UE odbędzie się w środę 12 września o godz. 9.00. Pozwoli ona przyjrzeć się temu, co udało się osiągnąć i co nadal pozostaje do zrobienia.

   Doroczna debata na temat stanu Unii stanowi dla posłów do PE okazję do przenalizowania prac i planów Komisji Europejskiej oraz do udzielenia wsparcia w określaniu przyszłego kierunku dla UE. Tegoroczna debata ma szczególne znaczenie, ponieważ będzie ostatnią tego typu debatą przed wyborami europejskimi w maju 2019 r. i powołaniem nowej Komisji. Debata ta będzie nie tylko okazją do przeglądu tego, co udało się w ostatnich latach uczynić dla obywateli UE, ale może ona także nadać ton działaniom w następnych pięciu latach dzięki dyskusji o przyszłych wyzwaniach i sposobach sprostania im.
   Wydarzenie to rozpocznie się przemówieniem przewodniczącego Komisji Jeana-Claude’a Junckera oceniającym poprzedni rok i przedstawiającym plany na nadchodzący rok. Następnie odbędzie się debata z posłami do PE, w czasie której posłowie ustalą, jakie ich zdaniem powinny być priorytety UE.
   Wśród kwestii omówionych w zeszłorocznej debacie znalazły się plany dotyczące obronności, bezpieczeństwa, legalnej migracji, handlu międzynarodowego, równości społecznej oraz wzmocnienia zdolności budżetowych UE i demokratycznego procesu podejmowania decyzji.
Transmisja na żywo
Debatę będzie można obejrzeć w internecie na żywo.
Facebook
   W dniu 11 września przewodniczący Antonio Tajani udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące debaty podczas sesji na żywo na stronie Parlamentu Europejskiego na Facebooku. Debata o stanie UE będzie również transmitowana na żywo na Facebooku.
Opinie posłów do PE
   Z EP Newshub możesz dowiedzieć się więcej o zamieszczanych przez posłów do PE w mediach społecznościowych wypowiedziach o stanie UE.
Rola Parlamentu
   Debata na temat stanu Unii ma zapewnić przejrzystość i rozliczalność. Debata odbywa się co roku podczas pierwszej sesji plenarnej we wrześniu.
   Jako jedyny bezpośrednio wybierany organ UE, Parlament Europejski jest wyrazicielem głosu ludności na szczeblu europejskim. W 2014 r. wyborcy po raz pierwszy mogli mieć wpływ na to, kto zostanie kolejnym przewodniczącym Komisji Europejskiej. Zmiana ta zaowocowała większą rolą Parlamentu w ustanawianiu agendy politycznej UE.
   Już za niecały rok setki milionów Europejczyków wybiorą nowy Parlament Europejski i zdecydują, kto stanie na czele kolejnej Komisji Europejskiej. Przyszłość Europy jest w ich rękach.
Zaangażuj się
   Jeśli chcesz przyczynić się do podnoszenia świadomości na temat wyborów europejskich w 2019 r., odwiedź stronę https://www.thistimeimvoting.eu/.
Za: europarl

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.