W wydaniu lipcowo-sierpniowym „Prawa Europejskiego w praktyce” komentarz analityka prawnego FOR, prezesa Fundacji Centrum Analiz dla Rozwoju Patryka Wachowca na temat zasadności pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego do Trybunału Sprawiedliwości UE. Ponadto przeczytacie Państwo o: ewolucji obowiązku notyfikacji projektów przepisów technicznych, jak wygląda przetwarzanie danych osobowych w kościele po 25 maja 2018 r. i jakie prawa przysługują wiernym, ustaleniu przez sąd prawa obcego w krajach niemieckojęzycznych oraz w Polsce, powiązaniach ekonomicznych zamawiającego i wykonawcy jako przesłance niekonkurencyjnego udzielenia zamówienia publicznego w prawie krajowym i unijnym oraz o kontrowersjach wokół definicji nanomateriału w sektorze żywnościowym. Będzie można również znaleźć teksty o niepozornych i pozornych korzyściach wynikających z mechanizmu podzielnej płatności, opodatkowaniu świadczeń kompleksowych podatkiem od wartości dodanej w świetle dyrektywy 2006/112/WE oraz orzecznictwa TSUE oraz dowiedzieć się o tym, jak prawo nie nadąża za praktyką. Ponadto oczywiście orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Zapraszamy do lektury i prenumeraty!

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.