Coraz więcej Europejczyków uważa, że członkostwo w Unii Europejskiej jest dobrą rzeczą. Według najnowszego badania Eurobarometru, poziom wsparcia dla UE wrócił do poziomu sprzed kryzysu w 2007 roku i sięgnął 57%, czyli o cztery punkty procentowe więcej niż w badaniu z września zeszłego roku. W 2007 roku poziom poparcie wynosił 58%. W badaniu widać też duże zróżnicowanie poziomu poparcia w zależności od kraju.

Unia powinna walczyć z terroryzmem, bezrobociem i nadużyciami podatkowymi
   Aż 73% respondentów uważa, że to Unia Europejska jako całość powinna reagować na takie zdarzenia jak niestabilność świata Arabskiego, rosnące znaczenie Chin i Rosji, Brexit, wybór Donalda Trumpa na prezydenta USA.
   Zdecydowana większość uważa także, że UE powinna robić więcej dla walki z terroryzmem (80%), bezrobociem (78%), ochrony środowiska (75%) i walki z oszustwami podatkowymi (74%).
Czy słychać mnie w Unii i w moim kraju?
   Rosnąca liczba Europejczyków (43%) ma także poczucie, że ich głos ma znaczenie na poziomie unijnym. Jest to wzrost o 6 punktów w porównaniu z 2006 rokiem. Sześciu na dziesięciu uważa, że ich głos liczy się w ich kraju.
Pełne badanie Eurobarometru jest dostępne tutaj:
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/20170426PVL00115/Dwa-lata-do-wybor%C3%B3w-europejskich-w-2019-r.
Dane dla Polski są dostępne tutaj:
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2017/2019ee/two_years_until_the_2019_european_elections_pl_pl.pdf
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.