Naszym wspólnym wartościom, takim jak ludzka godność, prawa podstawowe, praworządność i demokracja ponownie zagraża ekstremistyczna, nacjonalistyczna i tworząca podziały retoryka” – napisali w oświadczeniu komisarze europejscy: Frans Timmermans i Vĕra Jourová. 23 sierpnia w UE obchodzony jest Europejski Dzień Pamięci Ofiar Wszystkich Reżimów Totalitarnych i Autorytarnych.

   Wspólne oświadczenie pierwszego wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa i komisarz Vĕry Jourovej z okazji Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Wszystkich Reżimów Totalitarnych i Autorytarnych:
   „Co roku oddajemy hołd ofiarom wszystkich reżimów totalitarnych i z bólem przywołujemy straszliwe skutki paktu Ribbentrop-Mołotow podpisanego 23 sierpnia 1939 r. przez nazistowskie Niemcy i Związek Radziecki. Pakt ten uczynił jeden z najczarniejszych okresów w historii Europy jeszcze bardziej tragicznym. Zamordowano miliony ludzi, a pokolenia Europejczyków zostały psychicznie okaleczone.
   Zachowanie nazwisk milionów prześladowanych i utrzymanie ich pamięci jest naszym obowiązkiem. Jest nim ono tym bardziej, że dziś – 79 lat później – naszym wspólnym wartościom takim jak ludzka godność, prawa podstawowe, praworządność i demokracja ponownie zagraża ekstremistyczna, nacjonalistyczna i tworząca podziały retoryka.
   Zachowując pamięć o okrucieństwach przeszłości oraz przekazując ją kolejnym pokoleniom, chronimy się przed możliwością ich powtórzenia oraz przypominamy o znaczeniu, jakie ma obrona praw człowieka każdego Europejczyka.
   Musimy utrzymać żywą pamięć o tym, co zdarzyło się w Europie w przeszłości, aby nie popełnić tych samych błędów w przyszłości”.
Kontekst
   Podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow w dniu 23 sierpnia 1939 r. doprowadziło do deportacji, tortur i wymordowania dziesiątek milionów osób z rąk przedstawicieli reżimów totalitarnych. Koniec drugiej wojny światowej oznaczał klęskę reżimu nazistowskiego, niemniej jednak przez następne dziesięciolecia wielu Europejczyków nadal cierpiało z powodu innych reżimów totalitarnych.
Za: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.