Jak wynika z najnowszego badania Grant Thornton już 74% średnich i dużych firm działających w Polsce chciałoby, żeby Polska przyjęła euro. To najwyższy odsetek od 2011 r., czyli od szczytu kryzysu w Eurolandzie. Co ciekawe, poparcie firm dla euro rośnie, mimo że złoty jest coraz bardziej stabilny. Obecnie wskaźnik zmienności kursu EUR/PLN jest najniższy przynajmniej od 2002 r.

   Unijna waluta znowu cieszy się zaufaniem wśród polskich firm. Obecnie już 74% średnich i dużych przedsiębiorstw chciałoby, aby nasz kraj zrezygnował ze złotego i dołączył do strefy euro. To najwyższy wynik do 2011 r., czyli od szczytu „kryzysu greckiego” (w lipcu 2011 r. przeprowadzono redukcję długu Grecji wobec banków) oraz wynik o 16 pkt proc. wyższy niż w roku 2016 (w 2017 roku nie przeprowadzono ankiety). Trwający przez pięć lat (2010-2015) proces konsekwentnego zniechęcania się polskich firm do unijnej waluty został więc zatrzymany i odsetek zwolenników euro wrócił w okolice poziomu „przedkryzysowego”.
   Mogłoby się wydawać, że skłonność przedsiębiorców do przyjmowania euro jest skorelowana z tym, jak zmienny jest kurs złotego. Okazuje się jednak, że wcale tak nie jest. Złoty w ostatnim czasie wyraźnie się ustabilizował. Średnia zmienność jest najniższa przynajmniej od  2002 roku. Wydaje się więc, że wina nie leży w złotym – przedsiębiorcy nie tyle są coraz bardziej zniechęceni do rodzimej waluty, co po prostu poprawia się ich postrzeganie samego euro.
   „Strefa euro przestała już przypominać płonący dom, jak miało to miejsce jeszcze kilka lat temu. Teraz nie tylko pożar zgasł, ale dom wręcz zyskał nową elewację i prezentuje się całkiem atrakcyjnie. Czy jednak konstrukcja w środku rzeczywiście jest bezpieczna? Trudno to dzisiaj jednoznacznie oceniać” -  mówi Grzegorz Taraszkiewicz - Sirocki, Associate Partner.
Kiedy Polska przyjmie euro?
   Polscy przedsiębiorcy uważają, że nie nastąpi to prędko. Jeśli w ogóle, to nie wcześniej niż 2023 roku.
   Polski biznes nie ma złudzeń –jeśli kiedykolwiek Polska przyjmie, euro, to nie stanie się to raczej w najbliższych latach. Tylko 4% ankietowanych przedstawicieli średnich i dużych przedsiębiorstw uważa, że stanie się to w 2021 r., 8% obstawia rok 2022, a zdecydowana większość –82% –spodziewa się tego „po 2022 r.”. Jednocześnie 6% badanych uważa, że Polska nigdy nie przyjmie unijnej waluty.
   Nikt nie wybrał odpowiedzi 2019 czy 2020 r., co nie dziwi, biorąc pod uwagę nie tylko obecny brak woli politycznej rządu do przyłączenia się do strefy euro, ale też techniczne wymagania związane z akcesją, czyli np. dwuletni okres przygotowawczy (mechanizm ERM II, czyli okres usztywnienia kursu walutowego w relacji do euro).
   Wydaje się jednak, że jeśli w niedalekiej przyszłości jakiś rząd rozpocznie starania o przystąpienie Polski do strefy euro, to wspomniana wcześniej postępująca stabilizacja złotego ułatwi ten proces. Złoty nawet bez mechanizmu ERM II stopniowo „wiąże się” w unijną walutą. Konwersja kursów  walut postępuje w sposób naturalny.
Źródło: Badanie przeprowadzone w ramach cyklu International Business Report przez Millward Brown dla Grant Thornton International wśród 200 firm działających w Polsce. Brak danych za 2017 r.

 

 

 

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.