Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro zaprasza do udziału w konkursie naukowym z cennymi nagrodami. Tematem jest odpowiedzialność świadków za składanie fałszywych zeznań – w polskim systemie prawnym i za granicą. Konkurs przeznaczony jest dla studentów i doktorantów uczelni krajowych i zagranicznych, a także dla aplikantów adwokackich, radcowskich, notarialnych komorniczych oraz aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

   Kapituła konkursu wybierze trzy najlepsze opracowania na temat „Odpowiedzialność karna świadka będącego sprawcą czynu zabronionego za składanie fałszywych zeznań w ujęciu prawno-porównawczym”.
   Prace powinny uwzględniać zwłaszcza analizę rozwiązań  prawnych USA i Wielkiej Brytanii oraz obejmować m. in. takie zagadnienia jak reakcja organów ścigania, prokuratora i sądu w razie uzasadnionego podejrzenia składania przez świadka fałszywych zeznań, odpowiedzialność świadka za nieumyślne składanie fałszywych zeznań, przydatność dowodów opartych na fałszywych zeznaniach.
   Nagrody w konkursie:
• I stopnia – 15 000 złotych;
• II stopnia – 10 000 złotych;
• III stopnia – 8 000 złotych.
   Prace konkursowe, o objętości nie przekraczającej 30.000 znaków typograficznych (ze spacjami),  należy przesłać w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  Do prac należy dołączyć skany następujących dokumentów:
• zaświadczenie potwierdzające status studenta, doktoranta lub aplikanta
• oświadczenie uczestnika o przeniesieniu praw autorskich.
   Pracę konkursową w formie papierowej wraz z wypełnionymi oraz podpisanymi dokumentami należy również przesłać na adres:
Ministerstwo Sprawiedliwości – Departament Legislacyjny Prawa Karnego
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
z dopiskiem Konkurs na opracowanie „Odpowiedzialność karna świadka będącego sprawcą czynu zabronionego za składanie fałszywych zeznań w ujęciu prawno-porównawczym”
   Termin zgłaszania prac upływa 30 września 2018 roku. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej ministerstwa.
   Inicjatywa ma na celu aktywizację środowisk akademickich, a także adeptów zawodów prawniczych, do współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości w ramach działań na rzecz usprawnienia wymiaru sprawiedliwości. Ważnym kryterium oceny prac konkursowych będzie wskazanie możliwości zastosowania w Polsce rozwiązań innych systemów prawnych, na przykład poprzez zmiany ustawodawcze.
   Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!
Za: Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.