25 lipca 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosi wyrok w sprawie pytania sądu irlandzkiego dotyczącego przekazania polskiego obywatela na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Irlandzki sąd pyta się o to, czy może odmówić takiego wydania w świetle zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości z ostatnich 2 lat oraz związanych z tym problemów z przestrzeganiem praworządności w Polsce. Tematem drugiej debaty Helsińskiej będzie dyskusja nad skutkami orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości – dla sądów w Polsce, dla współpracy w sprawach karnych w Unii Europejskiej, ale również dla zaufania do Polski na arenie międzynarodowej.

Udział w panelu wezmą:
• Michał Broniatowski, POLITICO
• dr Barbara Grabowska-Moroz, HFPC
• dr Maciej Taborowski, Katedra Prawa Europejskiego Instytutu Prawa Międzynarodowego WPiA
Spotkanie odbędzie się 26 lipca 2018 r. o godzinie 17.00 w Faktycznym Domu Kultury (ul. Gałczyńskiego 12).
Prosimy o zarejestrowanie swojego udziału w debacie przez formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/Q1yPlaR0D2Zt8XEx2
Za: HFPC

 

 

 

 

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.