UE i Japonia uzgodniły stworzenie największego na świecie obszaru bezpiecznego przepływu danych. We wtorek, 17 lipca br., zakończyły się w Tokio negocjacje w sprawie wzajemnego uznania systemów ochrony danych za "równoważne". Ma to pozwolić na bezpieczny przepływ danych między UE a Japonią.

   Porozumienie to będzie dotyczyć danych osobowych wymienianych w celach komercyjnych, ale także tych wymienianych na potrzeby ochrony porządku publicznego między władzami UE i Japonii. Umowa ma zagwarantować bezpieczny przepływ danych między UE a Japonią.
   „Japonia i UE są już partnerami strategicznymi. Dane są paliwem światowej gospodarki, a ta umowa umożliwi bezpieczny przepływ danych między nami, z korzyścią dla naszych obywateli i naszych gospodarek" - powiedziała unijna komisarz ds. sprawiedliwości i konsumentów Viera Jourova.  
   Jak dodała, jednocześnie UE potwierdza zobowiązanie do dzielenia się osiągnięciami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a dzięki współpracy UE i Tokio mogą kształtować światowe standardy ochrony danych.   
   Każda ze stron uruchomi procedury dotyczące ustanowienia odpowiedniego poziomu ochrony. W przypadku UE oznacza to uzyskanie opinii Europejskiej Rady Ochrony Danych oraz otrzymanie zielonego światła od przedstawicieli państw członkowskich UE.   
   Umowa - jak podkreśla Komisja Europejska - stworzy największy na świecie obszar bezpiecznego transferu danych w oparciu o wysoki poziom ochrony danych osobowych. Europejczycy skorzystają z silnej ochrony swoich danych osobowych zgodnie ze standardami ochrony prywatności UE, gdy ich dane zostaną przeniesione do Japonii.  
   Uzgodnienie to uzupełni również umowę o partnerstwie gospodarczym UE-Japonia - europejskie przedsiębiorstwa mają skorzystać z "uprzywilejowanego dostępu do 127 milionów japońskich konsumentów". Komisja wskazuje, że dzięki tej umowie UE i Japonia potwierdzają, że w erze cyfrowej "promowanie wysokich standardów prywatności i ułatwianie handlu międzynarodowego idzie w parze".  
   W ramach porozumienia Japonia zgodziła się wdrożyć europejski mechanizm, który ma na celu  badanie i rozpatrywanie skarg ze strony Europejczyków dotyczących dostępu do ich danych przez japońskie władze publiczne. Ten nowy mechanizm będzie administrowany i nadzorowany przez japoński niezależny organ ochrony danych.  
   W Tokio odbywa się szczyt UE-Japonia, podczas którego szef KE Jean-Claude Juncker i szef Rady Europejskiej Donald Tusk podpiszą z japońskim premierem Shinzo Abe umowę w sprawie dwustronnego partnerstwa gospodarczego oraz partnerstwa strategicznego. Pierwotnie szczyt miał się odbyć w Brukseli, ale premier Abe odwołał wyjazd do Europy z powodu klęski żywiołowej w Japonii. 
Za: PAP (JO)

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.