Premier Polski Mateusz Morawiecki wziął udział w debacie o przyszłości Europy z posłami Parlamentu Europejskiego oraz wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Valdisem Dombrovskisem.

   „Polska była jednym z pierwszych krajów, który przyznał kobietom prawa wyborcze, jesteśmy także głęboko zakorzenieni w tradycji praworządności. Moglibyśmy być członkiem założycielem UE, gdyby nie żelazna kurtyna. Teraz, jako pełnoprawny jej członek, chcemy zaproponować konstruktywny program, w którym szanujemy tożsamość narodową, a każdy kraj ma prawo ustanowić swój system prawny zgodnie z tradycją" - powiedział Mateusz Morawiecki.
   „Projekt europejski wymaga nowego otwarcia, ponieważ dzisiejsza sytuacja nie ma precedensu ze względu na nagromadzone kryzysy" - kontynuował Morawiecki, wymieniając między innymi kryzys migracyjny, brexit i rosyjską wojnę hybrydową.
   Premier Morawiecki zaproponował Unię, która chroni obywateli przed potęgą globalnych korporacji i zwalcza dysproporcje za pomocą ambitnej polityki spójności. Podkreślił, że Polska likwiduje luki w systemie poboru podatków oraz zajmuje się problemem unikania i uchylania się od płacenia podatków, wskazując na odpowiedzialność biernego, niedziałającego prawidłowo sądownictwa.
   „Potrzebujemy nowych zasad konkurencji w UE, dostosowanych do ery cyfrowej, aby móc radzić sobie z takimi firmami jak Google i Facebook" - kontynuował.
   Premier potwierdził również zaangażowanie Polski w wysiłki na rzecz transformacji w kierunku czystej energii oraz skrytykował Nordstream 2 jako projekt polityczny, prowadzący do zbyt dużego wpływu Rosji na polską gospodarkę.
   „Cieszę się, z europejskiego fundusz obronnego oraz inwestycji w sektorze obronnym" - powiedział Morawiecki. Wezwał również UE do bardziej realistycznego zarządzania przepływami migracyjnymi, jeśli chce odzyskać zaufanie swoich obywateli i zaproponował podwojenie wysiłków na rzecz finansowania planu rozwoju Afryki.
   W swoim przemówieniu polski premier powtarzał, że jego rząd wspiera sprawiedliwość społeczną oraz eliminację ubóstwa i nierówności poprzez odważne środki polityki społecznej, które mają szerokie poparcie społeczne.
   Liderzy głównych grup politycznych pytali premiera Morawieckiego o zmiany w systemie sądownictwa, które zagrażają praworządności w Polsce. Większość posłów potępiła polski rząd za konsolidację władzy. Zgadzając się ze stanowiskiem Morawieckiego w sprawie strategii rozwoju, bezpieczeństwa energetycznego i obrony, posłowie byli jednomyślni w przekonaniu, że UE musi być budowana na wspólnych wartościach oraz rządach prawa.
   Posłowie przypomnieli, że Polska wymyśliła podział władzy w swojej konstytucji, która była pierwszą tego rodzaju w Europie, mówiąc, że zmuszanie sędziów do przechodzenia na emeryturę i sprawowanie nad nimi kontroli politycznej nie jest kwestią tradycji narodowej. Ponownie wyrazili swoje poparcie obywateli polskich protestujących na ulicach przeciwko zmianom przeciwko zmianom.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.