Austriackie przewodnictwo w Radzie UE rozpoczęło się 1 lipca i potrwa do 31 grudnia 2018 roku. Priorytety prezydencji austriackiej określa jej motto „Europa, która chroni”.

   Program prezydencji kładzie nacisk na kwestie azylowe i migracyjne, ochronę granic zewnętrznych, zwalczanie radykalizacji, terroryzmu i przestępczości zorganizowanej, cyberbezpieczeństwo oraz ochronę wartości europejskich.
   Od przystąpienia do UE w 1995 r. Austria już po raz trzeci sprawuje prezydencję w Radzie UE. Jej poprzednie kadencje wypadły w latach 1998 i 2006.
  Ceremonia przekazania Austrii przez Bułgarię półrocznej prezydencji w Radzie UE odbyła się 30 czerwca w pobliżu miasta Schladming, w środkowej Austrii. Austriacki kanclerz Sebastian Kurz podkreślił, że prezydencja to „zaszczyt, jak i wielka odpowiedzialność".
  W uroczystości, na szczycie góry Planai na wysokości 1900 metrów n.p.m., brali również udział premier Bułgarii Bojko Borisow i przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk.
   Kurz podziękował na Twitterze szefowi rządu Bułgarii „za wspaniałą pracę (podczas prezydencji) i współpracę w ramach przygotowań do przewodnictwa Austrii w UE".
Za: PAP

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.