Kraje UE potwierdziły perspektywę członkostwa w UE dla dwóch krajów Bałkanów Zachodnich - Albanii i Macedonii - ale jednocześnie wskazały, że oba państwa muszą dalej wdrażać reformy. Ich wprowadzenie ma dać zielone światło do rozpoczęcia rozmów w czerwcu 2019 r.

   Perspektywa członkostwa w UE dla krajów Bałkanów Zachodnich była tematem wtorkowego (26 czerwca) spotkania ministrów ds. europejskich w Luksemburgu.
   „Państwa członkowskie na posiedzeniu Rady ds. Ogólnych wytyczają drogę do otwarcia negocjacji akcesyjnych z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii i Albanią w czerwcu 2019 r. Jasna perspektywa w stronę europejskiej przyszłości" - napisano na Twitterze bułgarskiej prezydencji w UE.
   W przypadku Macedonii kraje zwróciły jednak uwagę na potrzebę reform w takich sektorach jak sądownictwo i administracja publiczna, a także w walce z korupcją. W przypadku Albanii państwa członkowskie kładą nacisk także na walkę ze zorganizowaną przestępczością.
Paryż i Haga hamulcowymi
   Albania i Macedonia to dwa z sześciu krajów Bałkanów Zachodnich, które aspirują do członkostwa w UE. Potwierdzeniem aspiracji unijnych regionu był niedawny szczyt UE-Bałkany Zachodnie, który odbył się Sofii, stolicy Bułgarii. Była to odpowiedź na rosnące wpływy w regionie innych mocarstw, jak Chiny czy Rosja.
   Pomimo tego, że Komisja Europejska rekomendowała rozpoczęcie rozmów akcesyjnych z Albanią i Macedonią, entuzjastyczne wobec tego nie były, jak informowały media, dwie europejskie stolice - Paryż i Haga. Nie jest to zaskoczeniem, bo już wcześniej prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiadał, że choć popiera rozszerzenie, to powinno się ono odbyć po zakrojonych na szeroką skalę reformach wewnętrznych w UE.
Niemcy naciskają
   W odpowiedzi na francuski i holenderski sceptycyzm o rozpoczęcie rozmów zaapelowały Niemcy. „Niemiecki rząd jest gotowy wspierać Albanię i Byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii w drodze do Unii Europejskiej" - powiedział we wtorek niemiecki minister ds. UE Michael Roth, przybywając na spotkanie ze swoimi odpowiednikami w Luksemburgu.
   „Jesteśmy gotowi dać zielone światło, chciałbym zachęcić naszych przyjaciół z Holandii i Francji, aby do nas dołączyli" - dodał, podkreślając, że dla regionu niezwykle ważna jest stabilność.
Porozumienie z Grecją miało być przełomem
   Obecnie trwają rozmowy w sprawie członkostwa z Serbią i Czarnogórą. Przeszkodą w rozpoczęciu negocjacji w przypadku Macedonii był wieloletni spór z Grecją o nazwę kraju, jednak Atenom i Skopje udało się osiągnąć porozumienie w tej sprawie. Dlatego Macedonia miała nadzieje, że we wtorek uda się zrobić krok do przodu w sprawie akcesji. Albania z kolei krytykowana jest przez unijnych przywódców za słabe wyniki w walce z korupcją i zorganizowaną przestępczością. Jednak zdaniem KE kraj poczynił znaczne postępy na tym polu.
   Media wskazują, że kwestia ta może zostać omówiona także przez przywódców UE podczas kolacji w Brukseli na unijnym szczycie, który rozpoczyna się w czwartek (28 czerwca).
   Polska jest wśród krajów, które przekonują, że lepiej wyciągnąć dłoń do państw Bałkanów Zachodnich, a plusy z ich przyjęcia do Unii zdecydowanie przewyższają ryzyka.
   Szef Rady Europejskiej Donald Tusk po zakończeniu szczytu UE-Bałkany Zachodnie w Sofii powiedział, że Unia Europejska nie ma planu awaryjnego wobec Bałkanów Zachodnich, a celem pozostaje europejska integracja tego regionu.
Za: PAP

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.