48 proc. ankietowanych Polaków uważa, że winę za konflikt Polski z UE ponosi rząd - wynika z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej".

Co Polacy sądzą o konflikcie na linii Polska-Unia Europejska?
   Według sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej", 48 proc. badanych uważa, że winę za konflikt z Unią Europejską ponosi polski rząd. 21 proc. jest zdania, że winę ponosi Komisja Europejska, a 24 proc - że obie strony. 7 proc. ankietowanych nie ma zdania na ten temat.
   Na ocenę mają wpływ nie tylko poglądy polityczne badanych, ale - jak wskazuje "Rzeczpospolita" - także ich wiek. Dziennik zaznacza, że zależność jest ostro zarysowana: im młodsi badani, tym większa skłonność do przypisywania winy polskiemu rządowi. Odpowiedzialność za konflikt przypisuje rządowi aż 57 proc. osób w wieku 18-29 lat.
Za: Rzeczpospolita

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.