Nasza reakcja jest wyważona, proporcjonalna i w pełni zgodna z zasadami WTO” – powiedziała komisarz Cecilia Malmström, ogłaszając przyjęcie przez KE rozporządzenia wprowadzającego cła na amerykańskie towary. To reakcja na decyzję Waszyngtonu obejmującą cłami stal i aluminium. Europejskie środki dotyczą produktów o łącznej wartości 2,8 mld euro i wchodzą w życie 22 czerwca.

    Dodatkowe cło na granicy UE będzie pobierane od pochodzących z USA produktów ze stali i aluminium, produktów rolnych i szeregu innych produktów. UE wprowadza wspomniane cła zgodnie z prawami przysługującymi jej na mocy zasad Światowej Organizacji Handlu (WTO).
   Komisarz ds. handlu Cecilia Malmström powiedziała: „Nie chcieliśmy znaleźć się w takim położeniu. W obliczu jednostronnej, nieuzasadnionej decyzji Stanów Zjednoczonych o nałożeniu ceł na stal i aluminium z UE nie mieliśmy jednak innego wyboru. Nie możemy bezczynnie patrzeć na pogwałcenie zasad handlu międzynarodowego, które przez lata wypracowaliśmy – wraz z naszymi amerykańskimi partnerami. Nasza reakcja jest wyważona, proporcjonalna i w pełni zgodna z zasadami WTO. Rzecz jasna, jeżeli USA zniosą wprowadzone środki, my uczynimy to samo”.
   Ogłoszone środki są wynikiem wprowadzenia przez USA ceł w pełnej wysokości na wyroby ze stali i aluminium pochodzące z UE. Pełna lista produktów objętych cłami unijnymi została przekazana WTO i zatwierdzona przez kolegium komisarzy w dniu 6 czerwca Państwa członkowskie UE jednogłośnie poparły takie działanie.
   Wprowadzane przez UE środki równoważące dwustronne stosunki handlowe z USA opierają się na wartości eksportu stali i aluminium z Unii obłożonego cłami przez USA, która to wartość wynosi 6,4 mld euro. Część tego eksportu – o wartości 2,8 mld euro – będzie podlegać środkom równoważącym natychmiast. Pozostała część eksportu, o wartości 3,6 mld euro, zostanie objęta środkami równoważącymi na późniejszym etapie – za trzy lata lub wcześniej w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia sporu na forum WTO.
   Unijne środki równoważące będą obowiązywać tak długo, jak cła amerykańskie, zgodnie z zawartym na forum WTO Porozumieniem w sprawie środków ochronnych oraz przepisami UE.
   Rozporządzenie wykonawcze w tej sprawie określa produkty i poziom ceł, które będą stosowane zarówno obecnie, jak i w przyszłości, jeżeli okaże się to konieczne.
Wykaz produktów jest taki sam jak w poprzednim rozporządzeniu wykonawczym z dnia 16 maja, zgłoszonym do WTO 18 maja.
Kontekst
   Decyzja jest częścią trzytorowej reakcji przedstawionej w tym roku przez Komisję Europejską. W dniu 1 czerwca wszczęto również postępowanie prawne przeciwko USA w ramach WTO oraz podjęto działania mające na celu ochronę europejskiego rynku przed zakłóceniami spowodowanymi przez przekierowanie do UE eksportu stali z innych państw, dotychczas trafiającego na rynek amerykański. Dochodzenie dotyczące środków zabezpieczających rozpoczęto w dniu 26 marca. Komisja ma dziewięć miesięcy na podjęcie decyzji, czy środki ochronne są konieczne. Jeżeli dochodzenie potwierdzi konieczność szybkiego działania, decyzja w tej sprawie może zostać podjęta jeszcze latem tego roku. Jeśli chodzi o aluminium, Komisja opracowała system nadzoru nad importem tego surowca, na wypadek gdyby konieczne było podjęcie działań w tym sektorze.
Za: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.