W Wellington oficjalnie rozpoczęły się rozmowy na temat kompleksowej i ambitnej umowy handlowej pomiędzy Nową Zelandią i Unią Europejską. Zainaugurowali je komisarz do spraw handlu Cecilia Malmström oraz minister handlu David Parker. Negocjacje będą miały na celu zniesienie barier w handlu towarami i usługami, a także opracowanie zasad, które ułatwią handel i sprawią, że będzie on bardziej zrównoważony.

   Również w tym tygodniu ruszyły podobne rozmowy z Australią. Niedawno ukończone zostały negocjacje z Meksykiem, sfinalizowano porozumienia z Japonią i z Singapurem, a we wrześniu ubiegłego roku weszła w życie umowa między UE a Kanadą.
   Komisarz Cecilia Malmström powiedziała: „Dzisiejszy dzień stanowi ważny etap w stosunkach między UE a Nową Zelandią. Możemy zawrzeć korzystną dla obu stron umowę, która przyniesie korzyści zarówno przedsiębiorstwom, jak i obywatelom. Umowy handlowe dotyczą możliwości gospodarczych, ale oznaczają również zacieśnianie stosunków z naszymi najbliższymi sojusznikami. Wiemy, że Nowa Zelandia jest naszym partnerem, który wyznaje te same co my podstawowe wartości. Umowa ta stanowi doskonałą okazję, aby ustalić wspólne ambitne zasady handlu i kształtować proces globalizacji, ułatwiając wymianę handlową i działając jednocześnie na rzecz zrównoważonego rozwoju. Możemy w ten sposób dawać innym przykład”.
   W dniach od 16 do 20 lipca odbędzie się w Brukseli pierwsza oficjalna runda rozmów między zespołami negocjatorów obu stron.
   W czasie pobytu w Nowej Zelandii komisarz Cecilia Malmström spotka się z p.o. premiera i ministrem spraw zagranicznych Winstonem Petersem, jak również z Parlamentarną Komisją Spraw Zagranicznych. Wzięła udział w publicznym wykładzie zorganizowanym przez Nowozelandzki Instytut Spraw Międzynarodowych na temat Europy.
   W czasie swojej wizyty komisarz Cecilia Malmström spotyka się również z ministrami ds. przemysłów surowcowych i zmiany klimatu, jak również z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, świata akademickiego oraz biznesu.
   Wartość dwustronnego handlu towarami między UE a Nową Zelandią wyniosła w ubiegłym roku 8,7 mld EUR. Główna część eksportu z UE do Nowej Zelandii to gotowe produkty, takie jak sprzęt transportowy, maszyny i urządzenia, chemikalia, tworzywa sztuczne, żywność i usługi. Ponadto wartość wymiany w sektorze usług wyniosła w 2016 r. kolejne 4,4 mld EUR. UE jest trzecim największym partnerem handlowym Nowej Zelandii, a porozumienie mogłoby zwiększyć handel towarami o prawie 50 proc. lub o jedną trzecią, jeżeli liczyć zarówno towary, jak i usługi.
   Nowa Zelandia jest jedną z najszybciej rosnących rozwiniętych gospodarek. Wynegocjowała ona niedawno z 10 innymi państwami w regionie Pacyfiku wszechstronne i progresywne porozumienie o partnerstwie transpacyficznym (CPTPP). Umowa między UE i Nową Zelandią zapewni, że przedsiębiorstwa europejskie będą konkurować na równych warunkach z przedsiębiorstwami z państw, z którymi Nowa Zelandia posiada już umowy handlowe.
Za: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.