W wydaniu majowo-czerwcowym „Prawa Europejskiego w praktyce” swoimi refleksjami na temat Konstytucji RP wg PiS dzieli się dr Małgorzata Świeca. Ponadto przeczytacie Państwo o: „przedwczesnym” zaskarżaniu, sporach inwestycyjnych w dobie czwartej rewolucji przemysłowej, skutku upływu terminu zawiązania ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, standardach ochrony małoletnich w audycjach telewizyjnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, polskich wiatrakach przed TSUE, oznakowaniu środków spożywczych zawierających wytworzone nanomateriały oraz o pojęciu trade dress w kontekście ochrony wizualnej warstwy produktów i usług. Będzie można również znaleźć materiał o odmowie dokonania transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka homoseksualnych rodziców a zakazie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, a także zapoznać się z glosą do wyroku TSUE z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie C-270/16. Ponadto oczywiście orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Zapraszamy do lektury i prenumeraty!

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.