18 tys. polskich firm skorzysta ze zwiększonego wsparcia Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Instytucje podwajają wsparcie dla kredytów do łącznej wartości 4 mld złotych (ok. 950 mln euro). „Ta współpraca zagwarantuje, że kolejni polscy przedsiębiorcy będą w stanie rozwijać swoją działalność i tworzyć nowe miejsca pracy” – powiedział wiceprezes EFI Roger Havenith.

   Wsparcie to skierowane jest do ponad 18 000 MŚP w całej Polsce. Umowa stanowi część programu COSME - programu Komisji Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw, a wspieranego przez Plan Inwestycyjny dla Europy, czyli Plan Junckera.
   Poprzednie umowy z EFI podpisane w roku 2015, oraz 2017 r., pomogły BGK wdrożyć nowy i skuteczny produkt gwarancyjny oraz wesprzeć dodatkowe finansowanie dla MŚP na korzystnych warunkach, bez wymogu zabezpieczenia kredytu zastawem hipotecznym. W ciągu ostatnich trzech lat BGK poprzez gwarancje COSME udzielił wsparcia ponad 7 000 przedsiębiorcom. Obecna umowa umożliwi bankom współpracującym z BGK dalsze udzielanie kredytów z gwarancjami banku ze znacząco ograniczonymi wymogami zabezpieczeń. Umowa uzyskała wsparcie Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI), który jest centralnym filarem Planu Junckera.
   Zwiększone wsparcie ogłoszono podczas Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Gwarancyjnych (AECM). Przemawiający podczas ceremonii podpisywania dokumentu wiceprezes EFI, Roger Havenith, powiedział „Jesteśmy zachwyceni sukcesem transakcji COSME EFSI z BGK w Polsce i dzisiaj z przyjemnością ogłaszamy wzrost funduszy dla MŚP. Zwiększone zapotrzebowanie na kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw z ograniczonymi wymogami w zakresie zabezpieczenia pokazuje potrzebę wsparcia ze strony Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że trwała współpraca z BGK - długoletnim partnerem EFI - zagwarantuje, że kolejni polscy przedsiębiorcy z ograniczonym dostępem do środków finansowych będą w stanie rozwijać swoją działalność i tworzyć nowe miejsca pracy”.
   Prezes Zarządu BGK, Beata Daszyńska-Muzyczka, powiedziała. „BGK przystąpił do AECM w 2009 roku, gdy roczna wartość udzielonych gwarancji wyniosła 10 mln euro. W 2018 roku planujemy udzielić ich 250 razy więcej – aż 2,5 mld euro. BGK od lat stwarza warunki dla rozwoju polskich przedsiębiorców, a z doświadczenia wiemy, że gwarancja jest najbardziej efektywnym instrumentem ich wsparcia. Cieszymy się, że dzięki współpracy z EFI podwoimy wsparcie dla dużej grupy małych i średnich firm”.
   Elżbieta Bieńkowska, komisarz ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP powiedziała. „Niecały rok temu BGK podpisał umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym celem podwojenia swojego wsparcia udzielanego MŚP w Polsce z zabezpieczeniem gwarancji budżetowej UE, a dzisiaj to wsparcie zostaje znów podwojone. Dzięki naszym wspólnym wysiłkom i wzmożonej współpracy z BGK daliśmy małym przedsiębiorstwom dostęp do środków finansowych. Już 7 000 małych i średnich przedsiębiorców skorzystało ze współpracy pomiędzy Polską a UE. Gospodarka Europy jest zależna od działających na jej terenie przedsiębiorców. Trzymajcie tak dalej!”.
Za: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

 

 

 

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.