Home
Prawo Europejskie w Praktyce
O nas  Email
Wpisany przez prawo   
wtorek, 29 października 2013 00:00

Szanowni Państwo,

Numer 11/2014 do pobrania

zapraszamy do przedłużania prenumeraty na kolejny rok.

W 2015 r. będziemy kontynuowali dotychczasową tematykę, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ubezpieczeniowych i funduszowych. Najbardziej aktulane orzecznictwo, zarówno polskie jak i sądów międzynarodowych pozostanie stałym elementem naszego pisma. Podobnie wywiady z niekwestionowanymi autorytetami ze świata prawniczego, fora prawnicze, artykuły problemowe.

Serdecznie zapraszamy! Druk zamówienia dostępny na naszej stronie.

Prawo Europejskie w praktyce ukazuje się od czerwca 2002 roku (do lipca 2004 r. PRAWO EUROPEJSKIE). Miesięcznik zawiera szerokie spektrum problemowe. Prezentuje aktualności z zakresu prawa wspólnotowego i krajowego ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących obrotu gospodarczego, wymiaru sprawiedliwości (na szczeblu polskim i unijnym, w tym współpracy sądowej w sprawach karnych i cywilnych). Czasopismo udostępnia swe łamy parlamentarzystom, eurodeputowanym, środowiskom prawniczym (zarówno doktrynie jak i praktykom), a także najważniejszym osobistościom w kraju. Opinie, interpretacje prawne a także wywiady z wybitnymi ekspertami prawa są stałym elementem pisma. Bogate orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego jest systematycznie monitorowane i prezentowane na łamach. W ostatnim czasie miesięcznik został wzbogacony o kompleksowy przegląd orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich.


Zagadnienia te przedstawiamy w działach tematycznych:

  • Wymiar Sprawiedliwości,
  • Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja
  • Inicjatywy europejskie,
  • Gospodarka,
  • Prawo finansowe,
  • Fundusze europejskie,
  • Zapowiedzi legislacyjne,
  • Opinie, ekspertyzy, badania.

Numer 11/2014 do pobrania

Zmieniony: czwartek, 03 września 2015 07:30
 


Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.
Numer 11/2014 do pobrania http://pewp.pl/images/PE_1114a.pdf
Rada Naukowa
Prof. dr hab. Jan Barcz, Prof. dr hab. Marek Chmaj, Dr hab. Robert Grzeszczak, Dr Rafał Morek, Dr Joanna Brylak, Dr Marcin Krzymuski, Robert Siwik.