UE przeznaczy 676 mln euro na poprawę infrastruktury kolejowej i drogowej w Polsce. KE przyjęła trzy duże projekty w ramach polityki spójności, które pozwolą na modernizację oraz poprawę bezpieczeństwa przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów i skróceniu czasu podróży. Unowocześniony zostanie system komunikacji, przebudowana linia kolejowa na Śląsku, powstanie też obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego.

Promocja wiedzy o szczepieniach oraz powstrzymywanie w ten sposób chorób w skali globalnej – to temat odbywającego się w Brukseli pierwszego światowego szczytu w sprawie szczepień organizowanego przez KE i Światową Organizację Zdrowia (WHO). Narastającym problemem w wielu krajach, również w Europie, jest też kwestionowanie skuteczności szczepień oraz przywoływanie rzekomych skutków ubocznych.

Rada UE chce, by unijny budżet nadal koncentrował się na wzmacnianiu europejskiej gospodarki i zwiększaniu jej konkurencyjności. Wśród priorytetów znalazły się też: zapewnienie dostatecznych środków na migrację i ochronę granic zewnętrznych UE, wzmacnianie ochrony ludności, przeciwdziałanie zmianie klimatu oraz przeznaczenie odpowiednich środków na działania zewnętrzne zgodne ze strategicznymi interesami UE.

Polska jest w czołówce państw UE, które znacząco poprawiły swoje wyniki w walce z tzw. luką VAT – ocenia KE. Jednak najnowszy raport wykazuje, że państwa Unii straciły w 2017 r. 137 mld euro dochodów z tytułu podatku od wartości dodanej. Luka - czyli całkowita różnica między oczekiwanymi dochodami a kwotą faktycznie pobraną – nieznacznie spadła, ale nadal utrzymuje się na wysokim poziomie.

Doktoranci skarżą się, że nie mogą w tym samym czasie kształcić się w więcej niż jednej szkole doktorskiej. To arbitralna ingerencja w konstytucyjne prawo do nauki - ocenia RPO. Ograniczyć dostęp do kształcenia można, ale na podstawie kryteriów merytorycznych, a zwłaszcza osiągnięć kandydatów. Tymczasem do szkoły doktorskiej może się dostać ktoś o niższych osiągnięciach  niż inny o wyższych, który gdzieś już jest doktorantem.

Na terenie całego kraju w sobotę 28 września 2019 r. o godz. 11.00  po raz czternasty zostaną przeprowadzone państwowe egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską i notarialną oraz po raz dwunasty państwowy egzamin wstępny na aplikację komorniczą.

Równoważności przepisów w dziedzinie usług finansowych w relacjach UE z państwami trzecimi – Komisja Europejska dokonała właśnie przeglądu polityki w tym zakresie. Pozytywna decyzja w sprawie równoważności przepisów, podejmowana przez Komisję, daje organom Unii zaufanie do rozwiązań prawnych i nadzorczych przyjętych w krajach partnerskich.

Laboratoria w Petten w Holandii dołączają do otwartych zasobów Wspólnego Centrum Badawczego (JRC). Będą z nich mogli korzystać naukowcy z UE oraz krajów stowarzyszonych programu „Horyzont 2020”. „JRC wykorzystuje obiekty badawcze, aby sprostać wyzwaniom naszych czasów, od zmiany klimatu po bezpieczeństwo żywności i bezpieczeństwo jądrowe” – powiedział komisarz Tibor Navracsics.

Nasze wydawnictwo zaprasza prawników, pracowników naukowych, doktorantów, seminarzystów, studentów, a także pracowników resortów, wymiaru sprawiedliwości, instytucji państwowych i samorządowych do współpracy autorskiej. Magazyn "Prawo Europejskie w praktyce" jest wydawany od ponad 15 lat. Patronat naukowy nad wydawnictwem sprawuje Instytut Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Materiały do najbliższego numeru prosimy przesyłać do końca lipca br. na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zapraszamy!!!

Połowy dorsza w celach handlowych w większej części Morza Bałtyckiego zostają zakazane do 31 grudnia 2019 r. To decyzja Komisji Europejskiej, która wprowadza środki nadzwyczajne mające na celu ratowanie będącego w złym stanie stada dorsza atlantyckiego we wschodniej części akwenu. „Musimy pilnie podjąć działania na rzecz odbudowania stada” – powiedział komisarz Karmenu Vella.

Cogito Capital, firma venture capital z siedzibami w Warszawie i Nowym Jorku, sfinalizowała pierwsze zamknięcie funduszu Cogito I z kapitalizacją 55 mln euro. Strategia inwestycyjna Cogito opiera się na wykorzystaniu rosnącej liczby i atrakcyjności przedsięwzięć technologicznych z krajów Europy Centralnej. W ostatnich kilku latach coraz więcej spółek regionu z sukcesem realizuje projekty w skali globalnej jak UIPath, TransferWise, Taxify (Bolt), a wcześniej CD Project, Skype i AVG.

„UE i Kanada uważają, że kwestie globalne wymagają rozwiązań wielostronnych. Razem wysyłamy wyraźny sygnał, że współpraca międzynarodowa jest korzystna dla wszystkich” – powiedziała komisarz Cecilią Malmström podczas 17. szczytu Unia Europejska–Kanada w Montrealu. Trzy lata temu UE i Kanada podpisały kompleksową umowę gospodarczo-handlową (CETA) oraz umowę o partnerstwie strategicznym.

Parlament Europejski publikuje pierwsze wyniki powyborczego sondażu Eurobarometru. Zgodnie ze szczegółowym badaniem Eurobarometru przeprowadzonym we wszystkich 28 państwach członkowskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019, znacząco wzrosła liczba głosujących młodych ludzi, o proeuropejskim nastawianiu. W przeprowadzonym klika tygodni po wyborach badaniu prawie 28 000 obywateli w całej UE odpowiedziało na pytania dotyczące ich udziału w wyborach europejskich oraz powodów, które skłoniły ich do głosowania.

Ponad 80 proc. obywateli UE przywiązuje dużą wagę do poszanowania praworządności – wynika z badania Eurobarometru. Dlatego KE proponuje zwiększanie świadomości obywatelskiej, stały monitoring praworządności oraz skuteczne reagowanie w przypadku naruszeń prawa. "Postanowiliśmy jeszcze bardziej udoskonalić zestaw narzędzi, by upowszechniać, chronić i egzekwować praworządność" – powiedział Frans Timmermans.

Polskie władze nie rozwiały obaw dotyczących zagrożenia sędziów kontrolą polityczną - uznała KE. Dlatego Komisja podejmuje kolejny krok w toczącym się przeciwko Polsce postępowaniu w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, kierując uzasadnioną opinię dotyczącą nowego systemu środków dyscyplinarnych wobec sędziów. Strona polska ma teraz 2 miesiące na reakcję.

Parlament Europejski, 383 głosami za, wybrał w tajnym głosowaniu 16 lipca Ursulę von der Leyen, na przewodniczącą nowej Komisji Europejskiej. Ma ona objąć urząd 1 listopada 2019 r. na pięcioletnią kadencję. Oddano 733 głosów, z których 1 był nieważny. 383 posłów głosowało za, 327 przeciw, 22 wstrzymało się od głosu.

Rada UE przyjęła 15 lipca br. konkluzje o priorytetach UE na 74. posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ (wrzesień 2019 – wrzesień 2020). Konkluzje te stanowią uzupełnienie konkluzji Rady z 17 czerwca 2019 r. o wzmacnianiu multilateralizmu. Podstawą zaangażowania UE na rzecz bardziej pokojowego, współpracującego i sprawiedliwego świata są wspólne wartości: pokój, demokracja, prawa człowieka, praworządność, równouprawnienie płci, zrównoważony rozwój – oraz głębokie przywiązanie UE do idei skutecznego multilateralizmu.

Rada UE upoważniła 15 lipca br. Komisję Europejską do rozpoczęcia negocjacji w sprawie modernizacji Traktatu karty energetycznej (TKE). Przyjęła też odpowiednie wytyczne negocjacyjne. Celem negocjacji jest modernizacja postanowień TKE, tak by uwzględniały one cele klimatyczne i zrównoważonego rozwoju, a także nowoczesne standardy ochrony inwestycji i rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem. Celem zmodernizowanego TKE powinno być ułatwienie inwestycji w sektorze energetycznym w zrównoważony sposób oraz zagwarantowanie pewności prawa i wysokiego poziomu ochrony inwestycji.

UE i USA wkrótce podpiszą umowę, która zrewiduje funkcjonowanie obecnej umowy handlowej zapewniającej autonomiczny kontyngent taryfowy na import wysokojakościowej wołowiny do UE. Nowa umowa przyniesie rozwiązanie długiego sporu toczącego się w tej sprawie przed Światową Organizacją Handlu (WTO). Rada UE przyjęła 15 lipca br. decyzję o podpisaniu umowy UE–USA w sprawie przydzielenia Stanom Zjednoczonym udziału w kontyngencie taryfowym na wołowinę wysokiej jakości, o którym mowa w protokole ustaleń dotyczącym przywozu wołowiny pochodzącej ze zwierząt, którym nie podawano niektórych hormonów wzrostu, i zwiększonych ceł nakładanych przez USA na niektóre unijne produkty. Protokół zawarto w 2009 r. i zmieniono już raz w 2014 r.

Ambasadorowie państw UE uzgodnili 10 lipca br. stanowisko Rady co do projektu budżetu UE 2020. Gdy Rada UE to stanowisko formalnie przyjmie, posłuży ono prezydencji za mandat do negocjacji z Parlamentem Europejskim. Według stanowiska Rady przyszłoroczny budżet powinien wynosić 166,8 mld EUR w zobowiązaniach i 153,1 mld EUR w płatnościach. W porównaniu z 2018 r. oznaczałoby to wzrost zobowiązań o +0,6%, a płatności o +3,3%.

KE zaproponowała aktualizację podstawy prawnej Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), a także nowy strategiczny plan innowacji na lata 2021 – 2027. Zlokalizowany w Budapeszcie EIT jest niezależnym organem unijnym, utworzonym w 2008 r. z myślą o zwiększeniu zdolności innowacyjnych Europy. „Chcemy sprawić, aby wszystkie regiony w Europie korzystały z potencjału EIT” – powiedział komisarz Tibor Navracsics.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.