Home
Prawo Europejskie w Praktyce
O nas  Email
Wpisany przez prawo   
wtorek, 29 października 2013 00:00

Szanowni Państwo,


mam zaszczyt polecić Państwa uwadze miesięcznik Prawo Europejskie w praktyce – wydawnictwo naukowe, ukazujące się od 12 lat.
Poza funkcjami informacyjnymi, miesięcznik ten spełnia rolę otwartego forum prawniczego. Prezentuje nowości prawa wspólnotowego Unii Europejskiej, zapowiedzi legislacyjne, zagadnienia prawa gospodarczego krajowego i międzynarodowego etc. Prawo Europejskie w praktyce jest wydawane pod patronatem naukowym Instytutu Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Warszawskiego. Czasopismo jest wartościową pomocą w praktyce akademickiej, prawniczej, administracyjnej.


Zachęcamy Państwa do zaprenumerowania Prawa Europejskiego w praktyce.
Zapraszamy również do zapoznania się z wybranymi publikacjami naszego miesięcznika.

Z poważaniem

Violetta Fotyga

dyrektor wydawnictwa


Czytaj spis terści numeru październikowego


Prawo Europejskie w praktyce ukazuje się od czerwca 2002 roku (do lipca 2004 r. PRAWO EUROPEJSKIE). Miesięcznik zawiera szerokie spektrum problemowe. Prezentuje aktualności z zakresu prawa wspólnotowego i krajowego ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących obrotu gospodarczego, wymiaru sprawiedliwości (na szczeblu polskim i unijnym, w tym współpracy sądowej w sprawach karnych i cywilnych). Czasopismo udostępnia swe łamy parlamentarzystom, eurodeputowanym, środowiskom prawniczym (zarówno doktrynie jak i praktykom), a także najważniejszym osobistościom w kraju. Opinie, interpretacje prawne a także wywiady z wybitnymi ekspertami prawa są stałym elementem pisma. Bogate orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego jest systematycznie monitorowane i prezentowane na łamach. W ostatnim czasie miesięcznik został wzbogacony o kompleksowy przegląd orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich.


Zagadnienia te przedstawiamy w działach tematycznych:

  • Wymiar Sprawiedliwości,
  • Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja
  • Inicjatywy europejskie,
  • Gospodarka,
  • Prawo finansowe,
  • Fundusze europejskie,
  • Zapowiedzi legislacyjne,
  • Opinie, ekspertyzy, badania.
Zmieniony: czwartek, 29 października 2015 11:31
 


Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.
Numer 11/2014 do pobrania http://pewp.pl/images/PE_1114a.pdf
Rada Naukowa
Prof. dr hab. Maria Kenig-Witkowska Prof. dr hab. Jan Barcz, Prof. dr hab. Marek Chmaj, Dr hab. Robert Grzeszczak, Dr Rafał Morek, Dr Joanna Brylak, Dr Marcin Krzymuski, Robert Siwik.