Projekt noweli kodeksu wyborczego dot. wyborów do PE po drugim czytaniu w Sejmie został skierowany do dalszych prac w komisji. Podczas środowej debaty, 18 lipca br., posłowie PO, Nowoczesnej i PSL-UED złożyli wnioski o odrzucenie projektu, argumentując to złamaniem zasady proporcjonalności.

Zgłoszony przez posłów PiS projekt nowelizacji Prawa o prokuraturze i innych ustaw, nad którymi w czwartek, 19 lipca br., ma zacząć prace Sejm, budzi poważne wątpliwości RPO z punktu widzenia ochrony wolności i praw obywatelskich. Według Adama Bodnara projekt prowadzi m.in. do możliwości manipulacji przez prezydenta i premiera przy wyłanianiu kandydatów na I prezesa Sądu Najwyższego oraz do znaczącego ograniczenia samorządności w sądach powszechnych. Rzecznik uważa, że projekt nie jest odpowiedzią na problemy wymiaru sprawiedliwości, w tym Sądu Najwyższego,  lecz na aktualną sytuację. Swe krytyczne uwagi do projektu RPO przesłał marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu.

4,34 mld euro – to wysokość grzywny nałożonej przez KE na firmę Google za naruszenie unijnych przepisów ochrony konkurencji. Jak ustalono, od 2011 r. Google nakłada niezgodne z prawem ograniczenia na producentów urządzeń z systemem Android i operatorów sieci komórkowych, aby ugruntować swoją przewagę na rynku wyszukiwarek internetowych. Google ma teraz 90 dni na zaprzestanie tej praktyki, w przeciwnym razie grozi mu kara pieniężna sięgająca nawet 5 proc. średniego dziennego światowego obrotu jego spółki dominującej Alphabet.

Pomysł Komisji Europejskiej, by w przyszłym budżecie UE można było ciąć fundusze dla krajów wykazujących brak poszanowania dla praworządności, jest dobry, ale brak w nim jasnych kryteriów i zabezpieczeń dla beneficjentów programów UE - podał Europejski Trybunał Obrachunkowy.

UE i Japonia uzgodniły stworzenie największego na świecie obszaru bezpiecznego przepływu danych. We wtorek, 17 lipca br., zakończyły się w Tokio negocjacje w sprawie wzajemnego uznania systemów ochrony danych za "równoważne". Ma to pozwolić na bezpieczny przepływ danych między UE a Japonią.

Polscy sędziowie nie uczestnicząc w niekonstytucyjnej procedurze powołania nowych członków KRS od początku dali wyraz swojej obawie przed upolitycznieniem tego organu. Następnie na oczach wszystkich Polaków zrealizowały się najgorsze obawy, gdyż sędziowie wybrani do rady okazali się politycznymi nominatami  obozu rządzącego.

Sposób prezentowania cen przez popularnym portal rezerwacyjny Airbnb narusza dyrektywę o nieuczciwych praktykach handlowych – uważa Komisja Europejska i domaga się dostosowania warunków do przepisów. „Konsumenci muszą z łatwością rozumieć za co i w jaki sposób płacą za usługi, a także uzyskać jasne wytyczne dotyczące np. anulowania rezerwacji” – powiedziała komisarz Vĕra Jourová.

Największa w historii polska umowa w ramach instrumentów gwarancyjnych programów UE – COSME została podpisana przez Bank Pekao SA i Europejski Fundusz Inwestycyjny. Dzięki niej polscy przedsiębiorcy zyskają łatwiejszy dostęp do nowych kredytów inwestycyjnych i obrotowych o wartości blisko 1,2 mld zł. „Dzięki wsparciu ze strony UE około 1500 polskich MŚP, które do tej miały problemy z dostępem do środków finansowych, uzyska nowe możliwości w tym zakresie” - powiedziała komisarz Elżbieta Bieńkowska.

Komisja Europejska przyjęła decyzję o przystąpieniu do stosowania ram wzmocnionego nadzoru w stosunku do Grecji. Ma to wesprzeć wdrażanie uzgodnionych reform po pomyślnym zakończeniu programu pomocy stabilizacyjnej w ramach Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS). 20 sierpnia Grecja zakończy program pomocy stabilizacyjnej w ramach EMS, który zabezpiecza jej miejsce w strefie euro i UE.

Ze względu na niedawne doniesienia o zastraszaniu i kampaniach nienawiści Prawa i Sprawiedliwości w stosunku do polskich sędziów, a także przymusowego przeniesienia w stan spoczynku czterdziestu procent sędziów Sądu Najwyższego, Instytut Praw Człowieka Międzynarodowego Stowarzyszenia Adwokatów (International Bar Association) potępia działania polskiego rządu i wzywa go do zaprzestania prześladowań sędziów. Dodatkowo Instytut wzywa do przestrzegania zasad praworządności, praw człowieka i demokracji.

W ostatnich dniach obserwujemy skutki wejścia w życie kolejnych przepisów nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Ustawa obniża wiek przejścia sędziów SN w stan spoczynku, zaś ich dalsza służba w SN zależy od dyskrecjonalnej zgody Prezydenta RP, która nie podlega żadnej kontroli. Przypominamy, że konstytucyjnej normy nieusuwalności sędziów nie może zmienić arbitralne ustawowe obniżenie wieku przejścia w stan spoczynku. Sędziowie, którzy ukończyli 65 lat powinni móc dalej orzekać jako sędziowie SN, niezależnie od jakiejkolwiek zgody polityków.

Wspólnota religijna, taka jak wspólnota świadków Jehowy, jest wspólnie ze swoimi członkami głosicielami administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach działalności kaznodziejskiej realizowanej poprzez odwiedzanie gospodarstw domowych. Przetwarzanie danych osobowych dokonywane w ramach wspomnianej działalności musi następować z poszanowaniem przepisów prawa Unii w dziedzinie ochrony danych osobowych – stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie C-25/17 Tietosuojavaltuutettu/Jehovan todistajat – uskonnollinen yhdyskunta.

Od 9 do 19 lipca trwa wizyta delegacji Podkomitetu ds. Prewencji Tortur ONZ (SPT).  Helsińska Fundacja Praw Człowieka przygotowała raport, w którym przedstawia obserwacje na temat aktualnej sytuacji w instytucjach o charakterze izolacyjnym.

Z Funduszu Spójności przeznaczono kwotę 145,8 mln euro na poprawę połączeń drogowych na środkowym wschodzie Polski, w województwie mazowieckim, między Warszawą a Lublinem. Nowy odcinek drogi ekspresowej S17 połączy Góraszkę z Garwolinem, poprawiając bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz wygodę i czas podróży. To jedno z najbardziej obciążonych połączeń drogowych w Polsce.

9 lipca 2018 r. weszła w życie przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizacja ustawy – Kodeks cywilny, która wzmacnia prawa konsumentów i skraca okres przedawnienia roszczeń. Nowe rozwiązania są między innymi odpowiedzią na częste praktyki niektórych firm windykacyjnych. Wykorzystują one nieświadomość ludzi i masowo skupują za bezcen przedawnione roszczenia. Wnoszą do sądu powództwa o zapłatę długu, licząc na to, że dłużnicy nie podniosą przed sądem zarzutu przedawnienia.

Premier Polski Mateusz Morawiecki wziął udział w debacie o przyszłości Europy z posłami Parlamentu Europejskiego oraz wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Valdisem Dombrovskisem.

Parlament Europejski poparł 3 lipca br. utworzenie pierwszego unijnego programu wsparcia innowacji w przemyśle obronnym, m.in. w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego.

1 lipca minęło pól wieku od powołania Unii Celnej, która okazał się jednym z największych osiągnięć Unii Europejskiej. Unia celna stała się fundamentem jednolitego rynku, zapewniając bezpieczeństwo granic UE i chroniąc obywateli przed zabronionymi i niebezpiecznymi towarami. Przyczynia się także do coraz większego obrotu handlowego - w 2017 r. służby celne UE przyjęły 16 proc. światowego handlu.

Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wysyłając do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia dotyczące ustawy o Sądzie Najwyższym. 3 lipca 27 sędziom Sądu Najwyższego spośród 72 – czyli więcej niż co trzeciemu – grozi przymusowe przejście w stan spoczynku. Nowa ustawa o Sądzie Najwyższym obniża wiek emerytalny sędziów z 70 do 65 lat.

Austriackie przewodnictwo w Radzie UE rozpoczęło się 1 lipca i potrwa do 31 grudnia 2018 roku. Priorytety prezydencji austriackiej określa jej motto „Europa, która chroni”.

Od 1 lipca 2018 r. turyści rezerwujący zorganizowane wyjazdy wakacyjne mogą korzystać ze zwiększonych praw konsumenta. Dyrektywa w sprawie zorganizowanych podróży obejmie już nie tylko tradycyjne wycieczki zorganizowane, ale zapewni także ochronę przy rezerwacji innych form łączonych usług turystycznych jak dostosowane do indywidualnych potrzeb pakiety, gdy klient wybiera różne elementy w jednym punkcie sprzedaży online lub offline.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.